การเดินทาง

พาหนะ

          การเดินทางในประเทศไทย (Thailand Travel) ไม่ว่าจะไปจังหวัดไหน ต่างก็มีความสะดวกอย่างมาก ไม่ว่าจะทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ โดยมีพาหนะให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้สำหรับเดินทางได้อย่างที่ต้องการ

ทางบก

          เป็นเส้นทางหลักที่ไปได้ทั่วถึงทุกจังหวัดในประเทศไทย พาหนะสำหรับการเดินทางทางบกมีให้เลือกหลากหลาย

          รถประจำทาง มีบริการทั้งระยะใกล้ ระยะไกล ในกรุงเทพฯ จะมีรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถตู้ รถสองแถว ส่วนต่างจังหวัดจะมีรถทัวร์ รถบัส รถไฟ รถตู้ และมีรถสองแถวที่จะวิ่งในระยะใกล้ๆ

          รถแท็กซี่ มีบริการในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ

          รถตุ๊กๆ รถสามล้อเครื่องที่มีเอกลักษณ์ทางด้านดีไซน์จนกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นรถแท็กซี่ประเภทหนึ่ง มีเฉพาะในกรุงเทพฯ และบางจังหวัด

          รถมอเตอร์ไซค์ ให้บริการตามซอยต่างๆ สามารถเรียกให้ไปส่งตามจุดหมายที่ต้องการ แต่นิยมใช้บริการในระยะใกล้ๆ

          รถเช่า มีศูนย์บริการรถเช่าอยู่ทั่วไป ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และรถจักรยาน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางไปไหนมาไหนอย่างอิสระ ออกนอกเส้นทางหลัก และไม่อยากเสียเวลารอรถออกตามกำหนดเวลาอย่างรถประจำทาง บางแห่งจะมีบริการรถเช่าพร้อมคนขับ ซึ่งจะสะดวกและปลอดภัยมาก เพราะคนขับมีความชำนาญและคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดี ศูนย์บริการรถเช่ามีบริการตามเมืองใหญ่ๆ เมืองท่องเที่ยว สนามบิน สถานีขนส่ง

          การเดินทางโดยขับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถจักรยานเองในประเทศไทยนั้น ค่อนข้างสะดวกมาก เพราะมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ทางน้ำ

          เมืองไทยมีแม่น้ำลำคลองอยู่ทั่วไป อีกทั้งยังมีพื้นที่ติดทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันอีกด้วย จึงทำให้มีการสัญจรทางน้ำมาตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เองนั้น สมัยก่อนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองเวนิสตะวันออก เพราะมีคลองอยู่ทั่วเมือง ปัจจุบันแม้กรุงเทพฯ จะเหลือคลองน้อยลง แต่ก็ยังมีหลายคลองที่มีเรือโดยสารวิ่งรับส่งคนตามท่าเรือต่างๆ ไม่ว่าจะที่กรุงเทพฯ เองหรือต่างจังหวัดก็ตาม นอกจากมีเรือโดยสารที่รับส่งคนตามท่าเรือต่างๆ แล้ว ยังมีเรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อย่างเช่น นั่งเรือชมวิว พาไปดำน้ำดูปะการัง ตกปลา ตกหมึก ฯลฯ

 

ทางอากาศ

          เมืองไทยมีสายการบินภายในประเทศหลายสาย แม้จะยังให้บริการไม่ทุกจังหวัด แต่ก็ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมักจะมีสนามบิน (thailand airport) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว สำหรับในกรุงเทพฯ มีสนามบินหลัก (bangkok airport) 2 แห่งคือ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินแบบเหมาลำให้เช่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางทางเครื่องบินที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและมีอิสระในการเดินทางมากขึ้นด้วย