มุ่งสู่ล้านนา ตระการตาสถาปัตย์
ตาก - ลำพูน - เชียงใหม่ - ลำปาง

นมัสการพระบรมธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียและปีระกา สักการะรอยพระพุทธบาทสี่รอย ขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุประจำปีเกิดปีมะแม ทำกิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงบ้างปงห้วยลาน เดินทางสู่เมืองรถม้า ชมต้นกำเนิดชามตราไก่ชื่อดัง ชมเสน่ห์สถาปัตยกรรมล้านนาอันวิจิตรงดงามจนเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand

จุดที่ 1
จุดที่ 3
จุดที่ 4
เชียงใหม่, แม่ริม
จุดที่ 5
เชียงใหม่, เมืองเชียงใหม่
จุดที่ 7
ลำปาง, เมืองลำปาง
จุดที่ 8
ลำปาง, เกาะคา