*** เที่ยวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เส้นทางองค์ความรู้ ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ผลิตถัณฑ์คุณภาพจากภูมิปัญญา***
สระบุรี

-พระอารามหลวงชั้นเอก “รอยพระพุทธบาท” ปูชนียสถานสำคัญเลื่องชื่อ วัดพระพุทธบาท

-ป่าไม้มีคุณค่า ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้ตราบนานเท่านาน สวนพฤกษศาสตร์ พุแค

-ศูนย์กลางองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และงานสมุนไพร ศูนย์โอทอปพุแค

-ดูแลกันด้วยหัวใจ แพทย์แผนไทยในชุมชน โรงพยาบาลหนองโดน

-อาหารสมุนไพร ถูกใจคนรักสุขภาพ ร้านอาหารอากาศดี