บ้านพามดาว

ที่มาของข้อมูล : บ้านพามดาว
รายการ
  กรมการปกครอง
  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงแรม
บ้านพามดาว
บ้านพามดาว
หมวดหมู่
โรงแรม
โรงแรม
ประเภทโรงแรม
มีห้องพักอย่างเดียว
มีห้องพักอย่างเดียว
เลขที่ใบอนุญาต
39/2560
39/2560
รายละเอียด
 
ที่พักเงียบสงบ ราคาย่อมเยา ได้มาตรฐาน SHA
รูปภาพหน้าปก
ที่อยู่
29/254 5 สิงหวัฒน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
29/254 5 สิงหวัฒน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
จำนวนห้องพัก
26
26
อัตราค่าเช่า
 
 
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
055-247877
055-247877
Email
 
 
Website URL
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
 
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
 
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม