กาซะลอง

ที่มาของข้อมูล : กาซะลอง
รายการ
  กรมการปกครอง
  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงแรม
กาซะลอง
กาซะลอง
หมวดหมู่
โรงแรม
โรงแรม
ประเภทโรงแรม
มีห้องพักอย่างเดียว
มีห้องพักอย่างเดียว
เลขที่ใบอนุญาต
28/2560
28/2560
รายละเอียด
 
ที่พักสำหรับนักเดินทาง
รูปภาพหน้าปก
ที่อยู่
351/13 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
351/13 7 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
จำนวนห้องพัก
15
15
อัตราค่าเช่า
 
 
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
081-7853513
055223386 0817853513
Email
 
 
Website URL
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
 
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
บริการอินเทอร์เน็ต
- Wi-Fi ทุกห้อง
การเข้าที่พัก
- บริการเช็คอิน 24 ชั่วโมง
การเดินทางไปที่ต่างๆ
- ที่จอดรถ
มีให้บริการทุกห้อง
- โทรทัศน์ (เคเบิล)
ภาษาที่พนักงานให้บริการ
- ภาษาไทย
การเดินทาง
 
 
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม