วิลล่าเดย์

ที่มาของข้อมูล : วิลล่าเดย์
รายการ
  กรมการปกครอง
  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงแรม
วิลล่าเดย์
วิลล่าเดย์
หมวดหมู่
โรงแรม
โรงแรม
ประเภทโรงแรม
มีห้องพักอย่างเดียว
มีห้องพักอย่างเดียว
เลขที่ใบอนุญาต
3/2560
3/2560
รายละเอียด
 
ห้องพักสะอาด ที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย ร่มรื่น ใกล้เซ็นทรัล
รูปภาพหน้าปก
ที่อยู่
123 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
123 4 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
จำนวนห้องพัก
27
27
อัตราค่าเช่า
 
 
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
055-336123
055000355 0907600060
Email
 
villasday2014@gmail.com
Website URL
 
 
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
 
Social Network
 
https://www.facebook.com/villaday2014
villaday2014
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
บริการอินเทอร์เน็ต
- Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะฟรี
- Wi-Fi ทุกห้อง
บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
- ซักแห้ง
การเดินทางไปที่ต่างๆ
- ที่จอดรถ
การเดินทาง
 
มอเตอร์ไซด์ รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม