เกี่ยวอัน

ที่มาของข้อมูล : เกี่ยวอัน
รายการ
  กรมการปกครอง
  dtsaraburi004
ชื่อโรงแรม
เกี่ยวอัน
เกี่ยวอัน
หมวดหมู่
โรงแรม
โรงแรม
ประเภทโรงแรม
มีห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมสัมนา หรือ สถานบริการ
มีห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุมสัมนา หรือ สถานบริการ
เลขที่ใบอนุญาต
10/2560
10/2560
รายละเอียด
 
โรงแรมขนาดใหญ่อยู่ในย่านใจกลางเมืองสระบุรี ห้องพักราคาถูก ประหยัด ไม่แพง มีห้องอบรมประชุมสัมมนา มีที่จอดรถ กว้างขวางสะดวกสบาย
รูปภาพหน้าปก
ที่อยู่
273/5 พหลโยธิน ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
273/5 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
จำนวนห้องพัก
190
190
อัตราค่าเช่า
 
 
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
0915179981
0915179981
Email
 
 
Website URL
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
 
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
 
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม