บุชเตอร์ทราย รีสอร์ท

ที่มาของข้อมูล : บุชเตอร์ทราย รีสอร์ท
รายการ
  กรมการปกครอง
  dtburiram002
ชื่อโรงแรม
บุชเตอร์ทราย รีสอร์ท
บุชเตอร์ทราย รีสอร์ท
หมวดหมู่
โรงแรม
โรงแรม
ประเภทโรงแรม
มีห้องพักอย่างเดียว
มีห้องพักอย่างเดียว
เลขที่ใบอนุญาต
17/2556
17/2556
รายละเอียด
 
บุชเตอร์ทราย รีสอร์ท ที่พักราคาถูก ห้องพักสะอาด มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียบพร้อม มี Internet wifi บรรยากาศดี
รูปภาพหน้าปก
ที่อยู่
199 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
199 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
จำนวนห้องพัก
23
23
อัตราค่าเช่า
 
 
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
083 794 4447
Email
 
 
Website URL
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
 
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
 
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม