โฮมดีดีรีสอร์ท

ที่มาของข้อมูล : โฮมดีดีรีสอร์ท
รายการ
  กรมการปกครอง
  dtburiram002
ชื่อโรงแรม
โฮมดีดีรีสอร์ท
โฮมดีดีรีสอร์ท
หมวดหมู่
โรงแรม
รีสอร์ท
ประเภทโรงแรม
มีห้องพักอย่างเดียว
มีห้องพักอย่างเดียว
เลขที่ใบอนุญาต
40/2558
40/2558
รายละเอียด
 
ที่พัก ไม่ไกลจากถนนใหญ่ ติดสวนป่าดงเค็ง ตำบล หนองขมาร จังหวัดบุรีรัมย์
รูปภาพหน้าปก
ที่อยู่
239/1-10 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
239/1-10 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
จำนวนห้องพัก
10
10
อัตราค่าเช่า
 
 
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
0879616118
0879616118
Email
 
 
Website URL
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
 
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
 
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม