สนองใจรีสอร์ท

ที่มาของข้อมูล : สนองใจรีสอร์ท
รายการ
  กรมการปกครอง
  dtsakonnakhon001
ชื่อโรงแรม
โรงแรมสนองใจรีสอร์ท
สนองใจรีสอร์ท
หมวดหมู่
โรงแรม
โรงแรม
ประเภทโรงแรม
มีห้องพักอย่างเดียว
มีห้องพักอย่างเดียว
เลขที่ใบอนุญาต
27/2556
27/2556
รายละเอียด
 
โรงแรมสนองใจ รีสอร์ท ที่อยู่ 22, ถนนทางหลวงหมายเลข 227, ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร, 47150 เบอร์โทรศัพท์ 042771504
รูปภาพหน้าปก
ที่อยู่
22 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
22 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 47510
จำนวนห้องพัก
5
5
อัตราค่าเช่า
 
 
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
042771504
042771504
Email
 
 
Website URL
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
บริการอินเทอร์เน็ต
- Wi-Fi ทุกห้อง
บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
- แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน
การเข้าที่พัก
- การรักษาความปลอดภัย (24 ชั่วโมง)
- บริการเช็คอิน 24 ชั่วโมง
การเดินทางไปที่ต่างๆ
- ที่จอดรถ
มีให้บริการทุกห้อง
- กระจก
- โทรทัศน์
- เครื่องใช้ในห้องน้ำ
- น้ำขวดฟรี
- เครื่องปรับอากาศ
- ฝักบัว
- พัดลม
ภาษาที่พนักงานให้บริการ
- ภาษาไทย
การเดินทาง
 
มอเตอร์ไซด์ รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
เดินทางโดยรถโดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม