เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2562

ที่มาของข้อมูล : เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2562
รายการ
  ททท.
  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
ชื่อกิจกรรม
เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2561
เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2562
ประเภท
 
แข่งวิ่งและเดิน ศิลปะการแสดง
รายละเอียด
ณ ต้นน้ำกำเนิดแม่น้ำหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปกน้ำตกงาม ลือนามผลไม้คำขวัญสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นดินแดนที่หลากหลายอุดมสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไปด้วยอากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสถึงไอเย็นแห่งธรรมชาติสายน้ำและขุนเขาที่โอบล้อมผู้มาเยือนให้ประทับใจกิจกรรมล่องแพ ชมทัศนียภาพของสายน้ำและริมสองฝั่งคลอง ซุ้มอาหารพื้นบ้านกินฟรี
ณ ต้นน้ำกำเนิดแม่น้ำหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปกน้ำตกงาม ลือนามผลไม้คำขวัญสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นดินแดนที่หลากหลายอุดมสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไปด้วยอากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสถึงไอเย็นแห่งธรรมชาติสายน้ำและขุนเขาที่โอบล้อมผู้มาเยือนให้ประทับใจกิจกรรมล่องแพ ชมทัศนียภาพของสายน้ำและริมสองฝั่งคลอง ซุ้มอาหารพื้นบ้านกินฟรี
รูปภาพหน้าปก
กำหนดการ
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
300
เวลาที่ใช้ทำกิจกรรม
 
2ชั่วโมงขึ้นไป
ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โทรศัพท์ 077539040 ชุมพร
ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โทรศัพท์ 077539040 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
0 7750 2775-6 , 0 7750 1831
0 7750 2775-6 , 0 7750 1831
Email
tatchumphon@tat.or.th
tatchumphon@tat.or.th
Website URL
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เดินเท้า รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม