เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล : เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง
รายการ
  ททท.
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
ชื่อกิจกรรม
เทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง
เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง
ประเภท
 
กิจกรรมการเรียนรู้ งานดนตรี กีฬา นันทนาการ และการอนุรักษ์ งานแสดงผลผลิตทางการเกษตรและศิลปหัตถกรรม เทศกาล งานประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง
รายละเอียด
ณ ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จังหวัดระยอง ขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้ การออกร้านจำหน่ายผลไม้ การประกวดและจำหน่ายผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล ** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
เทศกาลผลไม้เเละของดีจังหวัดระยอง เป็นกิจกรรมที่มีการจัดมายาวนาน ณ ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จังหวัดระยอง เนื่องจังหวัดระยองเป็นแหล่งปลูกผลไม้ของภาคตะวันออกอีกแห่งหนึ่งที่มีคุณภาพ จังหวัดระยอง จึงจัดกิจกรรมเพื่อเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว โชว์ผลไม้ดีและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดระยอง พร้อมทั้งให้ทุกคนได้เลือกช็อปสินค้าดีทางการเกษตร, ผลไม้, สินค้า OTOP ของดีเมืองระยอง, การแข่งขันส้มตำลีลา, การแข่งขันจัดกระเช้าผลไม้, และกิจกรรมต่างๆ ภายในเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตและเป็นช่องทางกระจายจำหน่ายผลไม้ สนับสนุนผลผลิตจากชาวสวนผลไม้ในชุมชนตะพงให้มีแหล่งระบายผลผลิตและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คึกคักมีสีสันในช่วงฤดูกาลผลไม้ประจำจังหวัดระยอง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัด และเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานผลไม้ในพื้นที่ ถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีชื่อเสียง และช่วยส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้น อีกทั้งยังมี “ถนนผลไม้ สไตล์ระยอง” อีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้ชาวสวนผลไม้นำผลผลิตทางการเกษตรจากสวน เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ฯลฯ มาวางจำหน่ายตามเส้นทางถนนยายดาตามจุดที่ให้บริการ สามารถเลือกซื้อผลไม้สดๆจากสวน ทั้ง ทุเรียน เงาะ มังคุด ในราคาพิเศษสุดๆจากชาวสวนได้อีกด้วย ** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลผลิตเเละสภาพอากาศ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
รูปภาพหน้าปก
กำหนดการ
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
 
เวลาที่ใช้ทำกิจกรรม
 
 
ที่อยู่
จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0 3866 4053 ระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เลขที่ 60 ตากสินมหาราช ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
0 3865 5420-1
038-613699
Email
tatryong@tat.or.th
rayong@doae.go.th
Website URL
 
http://www.rayong.doae.go.th/
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เดินเท้า รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม