ประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง

ที่มาของข้อมูล : ประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง
รายการ
  ททท.
  dtkanchanaburi003
ชื่อกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง
ประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง
ประเภท
 
เทศกาล งานประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียด
วัดหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ร่วมแต้มดอกผึ้งเพื่อนำไปติดบนปราสาท ชมการสาธิตการทำดอกผึ้ง และปราสาทผึ้งโบราณ ชมการละเล่นพื้นบ้าน มหรสพภาคกลางคืน ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนต่างๆ (มีเฉพาะวันที่ 17 เมษายน เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป) ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ และเล่นน้ำสงกรานต์ ติดต่อสอบถาม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ โทร. 034 674200
วัดหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ร่วมแต้มดอกผึ้งเพื่อนำไปติดบนปราสาท ชมการสาธิตการทำดอกผึ้ง และปราสาทผึ้งโบราณ ชมการละเล่นพื้นบ้าน มหรสพภาคกลางคืน ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งของชุมชนต่างๆ (มีเฉพาะวันที่ 17 เมษายน เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป) ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ และเล่นน้ำสงกรานต์ ติดต่อสอบถาม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ โทร. 034 674200
รูปภาพหน้าปก
กำหนดการ
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
 
เวลาที่ใช้ทำกิจกรรม
 
 
ที่อยู่
วัดหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี
วัดหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
+66 3467 4200
+66 3467 4200
Email
tatkan@tat.or.th
tatkan@tat.or.th
Website URL
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม