ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์และตลาดนิพพาน

ที่มาของข้อมูล : ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์และตลาดนิพพาน
รายการ
  ททท.
  dtkanchanaburi003
ชื่อกิจกรรม
ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์และตลาดนิพพาน
ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์และตลาดนิพพาน
ประเภท
 
เทศกาล งานประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียด
เข้าชมและร่วมรดน้ำต้นศรีมหาโพธิ์ ประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยของชาวไทยเชื้อสายมอญ อ.สังขละบุรี ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน และร่วมกิจกรรม "ออกร้านตลาดนิพพาน" ตลาดเพียงแห่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้ แต่ต้องใช้ "บุญ" ในการซื้อสินค้าเท่านั้น สถานที่จัดงาน เจดีย์พุทธคยา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เข้าชมและร่วมรดน้ำต้นศรีมหาโพธิ์ ประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยของชาวไทยเชื้อสายมอญ อ.สังขละบุรี ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน และร่วมกิจกรรม "ออกร้านตลาดนิพพาน" ตลาดเพียงแห่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้ แต่ต้องใช้ "บุญ" ในการซื้อสินค้าเท่านั้น สถานที่จัดงาน เจดีย์พุทธคยา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
รูปภาพหน้าปก
กำหนดการ
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
 
เวลาที่ใช้ทำกิจกรรม
 
 
ที่อยู่
เจดีย์พุทธคยา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เจดีย์พุทธคยา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
+668 9092 5140, +668 9514 2398
+668 9092 5140, +668 9514 2398
Email
tourismkan@gmail.com
tourismkan@gmail.com
Website URL
www.tourismthailand.org/kanchanaburi
www.tourismthailand.org/kanchanaburi
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
Social Network
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม