พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอู่ทอง)

ที่มาของข้อมูล : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอู่ทอง)
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtayutthaya001
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอู่ทอง)
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์
รายละเอียด
 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ประดิษฐานอยู่ระหว่างบึงพระรามกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระบรมรูปของพระเจ้าอู่ทองมีขนาดเท่าครึ่งของคนธรรมดา หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์และรมด้วยน้ำยาสีเขียว ในพระอิริยาบถประทับยืน พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระเกล้าเกศาฉลองพระองค์แบบพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2513 นักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยว ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยา
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
ประดิษฐานอยู่ระหว่างบึงพระรามกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระบรมรูปของพระเจ้าอู่ทองมีขนาดเท่าครึ่งของคนธรรมดา หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์และรมด้วยน้ำยาสีเขียว ในพระอิริยาบถประทับยืน พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระเกล้าเกศา ฉลองพระองค์แบบพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองประดิษฐานอยู่ระหว่างบึงพระรามกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ดำเนินการจัดสร้างขึ้นระหว่างพ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๓โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อวันพุธที่๒๔มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยทุกวันที่ ๓ เมษายน ชาวอยุธยาจะร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นราชพลีแด่สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะเด่น
-ชื่นชมและสัการะพระบรมราชานุสสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง -ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ศาลาด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์
-พระบรมราชานุสสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง -นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ศาลาด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
30 คัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ศรีสรรเพชร ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
-
 
Email
-
 
Website URL
http://www.ayutthaya. go.th/travel-1/King%20Monument.html
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน
วันอาทิตย์ 08:00 - 18:00
วันจันทร์ 08:00 - 18:00
วันอังคาร 08:00 - 18:00
วันพุธ 08:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 18:00
วันศุกร์ 08:00 - 18:00
วันเสาร์ 08:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน
ช่วงที่เหมาะสม
 
กลางวัน
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าเข้าชม
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
30นาที
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
 
คัดแยกขยะ การไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 

สักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ปฐมบรมกษัตริย์ เพื่อเป็นศิริมงคล