ด่านสิงขร

ที่มาของข้อมูล : ด่านสิงขร
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtprachuapkhirikhan001
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
ด่านสิงขร
ด่านสิงขร
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์
รายละเอียด
 
ด่านสิงขร เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า ระหว่างชายแดนไทยและพม่า จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของคนไทยและคนพม่า สินค้าที่มีจำหน่ายได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักซึ่งเป็นงานฝีมือ เหมาะสำหรับเป็นของใช้และตกแต่งบ้าน ต้นไม้ต่างๆ รวมถึงเครื่องประดับที่ทำจากหินและพลอยหลากชนิด
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
เป็นตลาดการค้าชายแดนที่เป็นเพียงจุดผ่อนปรนการค้า ยังไม่ได้เปิดเป็นด่านหรือจุดผ่านแดนถาวร ในอดีตบริเวณด่านสิงขรนั้นมีความสำคัญทั้งไทยและพม่า โดยใช้การคมนาคมผ่านดินแดนคาบสมุทรจากชายฝั่งทะเลด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง คือฝั่งทะเลอ่าวไทย ไปยังฝั่งทะเลอันดามัน ที่พม่าเรียกว่า เส้นคาบสมุทร
เป็นตลาดการค้าชายแดนที่เป็นเพียงจุดผ่อนปรนการค้า ยังไม่ได้เปิดเป็นด่านหรือจุดผ่านแดนถาวร ในอดีตบริเวณด่านสิงขรนั้นมีความสำคัญทั้งไทยและพม่า โดยใช้การคมนาคมผ่านดินแดนคาบสมุทรจากชายฝั่งทะเลด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง คือฝั่งทะเลอ่าวไทย ไปยังฝั่งทะเลอันดามัน ที่พม่าเรียกว่า เส้นคาบสมุทร
ลักษณะเด่น
ชายแดนไทย-พม่า ที่ด่านสิงขรมีตลาดค้าขายชายแดน จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองทั้งของไทยและพม่า นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเลือกชมและซื้อของฝากกลับบ้านได้ถูกวัน
ด่านสิงขร ชายแดนไทย-พม่า มีตลาดค้าขายระหว่างชายแดน ซึ่งจะจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองทั้งของไทยและพม่า นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเลือกชมและซื้อของฝากกลับบ้านได้ทุกวัน
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
 
12 กิโลเมตร
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อบต.คลองวาฬ
อบต.คลองวาฬ
ที่อยู่
ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมู่ 6 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 
 
Email
 
 
Website URL
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
 
วันอาทิตย์ 08:00 - 18:00
วันจันทร์ 08:00 - 18:00
วันอังคาร 08:00 - 18:00
วันพุธ 08:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 18:00
วันศุกร์ 08:00 - 18:00
วันเสาร์ 08:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
 
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มมุสลิม
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
สุขา ร้านอาหาร
สาธารณูปโภค
 
การไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์
ข้อมูลเพิ่มเติม