สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น

ที่มาของข้อมูล : สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  สวนยายดา-เจ้บุญชื่น
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น
สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รายละเอียด
 
สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น เป็นสวนผลไม้ผลแบบผสมผสาน มีกิจกรรมชมสวนบุฟเฟต์ คือการเก็บค่าเข้าชมสวนราคาท่านล่ะ 200 บาท กินอิ่มนอนเล่นได้ทั้งวัน พร้อมส้มตำบุฟเฟต์ มีการบริการจัดคณะทัวร์ รับประทานอาหารในสวน มีผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอด และทุเรียนกวนจากสวนยายดา ทำเอง สูตรลับเฉพาะ กรอบ อร่อย มีกะปิระยองแท้ ทำเองแบบดั้งเดิม และมีการจำหน่ายผลไม้สดๆ โปรแกรมการท่องเที่ยว - เดือน ธันวาคม-มกราคม มาชมดอกทุเรียนบาน ดูวิธีผสมเกสรทุเรียน เงาะ สละ   - เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม เป็นฤดูมะปรางหวานมะยงชิด       - เดือน เมษายน - มิถุนายน จะเป็นช่วงที่ผลไม้ออกพร้อมกันมากที่สุด กิจกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)  - หาดแม่รำพึง 8 กม., หาดสวนสน 15 กม.,  สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง 13 กม., ตลาดกลางผลไม้ตะพง 6 กม., ท่าเรือไปเกาะเสม็ด 12 กม. สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร, ทุเรียนทอด, กะปิคุณภาพ, ผลไม้คุณภาพ
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น เป็นสวนผลไม้ผลแบบผสมผสาน มีกิจกรรมชมสวนบุฟเฟต์ คือการเก็บค่าเข้าชมสวนราคาท่านล่ะ 200 บาท กินอิ่มนอนเล่นได้ทั้งวัน พร้อมส้มตำบุฟเฟต์ มีการบริการจัดคณะทัวร์ รับประทานอาหารในสวน มีผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอด และทุเรียนกวนจากสวนยายดา ทำเอง สูตรลับเฉพาะ กรอบ อร่อย มีกะปิระยองแท้ ทำเองแบบดั้งเดิม และมีการจำหน่ายผลไม้สดๆ ชาวบ้านมาขายเอง
สวนยายดา เป็นสวนที่ได้รับมรดกมาจากบรรพบุรุษ มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ เจ้าของสวนคือ คุณบุญชื่น โพธิแก้ว หรือป้าชื่น เดิมทีสวนยายดาเป็นสวนผลไม้ที่ปลูกทุเรียนและเงาะเป็นหลัก ในปี พ.ศ.2545 สวนยายดาจึงได้เข้าร่วมโครงการ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลตะพง จ.ระยอง โดยความช่วยเหลือจาก สำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 4 ระยอง ได้จัดให้รายการที่นี่ประเทศไทยเข้ามาถ่ายทำและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 จึงทำให้สวนยายดาเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะเด่น
- เยี่ยมชมสถานที่สวนผลไม้ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - ศึกษาและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน - ผลผลิตที่นี้ปลอดจากสารเคมี ใช้ปุ๋ยธรรมชาติในการบำรุงรักษา
- เยี่ยมชมสถานที่สวนผลไม้ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - ศึกษาและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
40 ไร่
40 ไร่
ข้อมูลที่จอดรถ
 
มีที่จอดรถบริการฟรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
30 หมู่ 3 ตะพง เมืองระยอง ระยอง 21000
30 3 ตะพง เมืองระยอง ระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
089-0991297, 089-0431330
089-0991297, 089-0431330
Email
suanyaida@gmail.com
suanyaida@gmail.com
Website URL
www.suanyaida.net
http://suanyaida.net/
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.(ช่วงฤดูกาลเดือนมีนาคม - มิถุนายน)
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.(ช่วงฤดูกาลเดือนมีนาคม - มิถุนายน)
ช่วงที่เหมาะสม
 
09.00-16.00 น.
อัตราเข้าชม
 
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท
ต่างชาติ เด็ก 200 บาท
ไทย ผู้ใหญ่ 400 บาท
ไทย เด็ก 200 บาท
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เข้าฟรี
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่ม Health & Wellness
กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism
กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
Social Network
 
https://www.facebook.com/Suanyaida/
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เดินเท้า รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
ชมสวนผลไม้ บุพเฟต์ผลไม้ ชมสวนผลไม้ บุพเฟต์ผลไม้ ชมสวนผลไม้ บุพเฟต์ผลไม้
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
โรงแรม โฮมสเตย์ สุขา ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
 
การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สาธารณะ สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร