วัดอุโปสถาราม

ที่มาของข้อมูล : วัดอุโปสถาราม
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtuthaithani001
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
วัดอุโปสถาราม
วัดอุโปสถาราม
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัด
รายละเอียด
 
วัดอุโปสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรังในเขตเทศบาลเมือง ตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเทโพ มีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ฝีมือประณีตมาก และจิตรกรรมฝาผนังในวิหารเป็นฝีมือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
วัดอุโปสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรังในเขตเทศบาลเมือง ตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเทโพ มีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ฝีมือประณีตมาก และจิตรกรรมฝาผนังในวิหารเป็นฝีมือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
วัดอุโปสถาราม เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรังในเขตเทศบาลเมือง ตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเทโพ มีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ฝีมือประณีตมาก และจิตรกรรมฝาผนังในวิหารเป็นฝีมือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ลักษณะเด่น
-ศาลาแปดเหลี่ยม สมัยรัชกาลที่ 5 -ภาพจิตรกรรมฝาผนัง -ชมทัศนียภาพริมแม่น้ำ
-ศาลาแปดเหลี่ยม สมัยรัชกาลที่ 5 -ภาพจิตรกรรมฝาผนัง -ชมทัศนียภาพริมแม่น้ำ
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
 
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 
ที่อยู่
84 บ้านน้ำตก หมู่ 1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
84 บ้านน้ำตก หมู่ 1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
056-512644,056-511220
056-512644,056-511220
Email
-
 
Website URL
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
วันจุทร์-วันอาทิตย์
วันอาทิตย์ 05:00 - 18:00
วันจันทร์ 05:00 - 18:00
วันอังคาร 05:00 - 18:00
วันพุธ 05:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี 05:00 - 18:00
วันศุกร์ 05:00 - 18:00
วันเสาร์ 05:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
วันจุทร์-วันอาทิตย์
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
 
Social Network
 
 
การเดินทาง
 
มอเตอร์ไซด์ รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางลาด
 
สาธารณูปโภค
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม