วัดสมานรัตนาราม

ที่มาของข้อมูล : วัดสมานรัตนาราม
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
วัดสมานรัตนาราม
วัดสมานรัตนาราม
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ตลาดท้องถิ่น ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน วัด ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานปฏิบัติธรรม แหล่งโบราณสถาน
รายละเอียด
 
วัดสมานตั้งอยู่ใกล้กับเขื่อนทดน้ำบางปะกง ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่นิยมมาสักการบูชา นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ภายในวัด เป็นที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัดและพระพิฆเนศให้นักท่องเที่ยวได้ทราบกันอีกด้วย
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติการสร้างวัดสมานรัตนารามนั้น พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้เล่าให้ฟังว่า ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบกันต่อกันมา เดิมที ณ ตำบลบางแก้วแห่งนี้ มีขุนท่านหนึ่ง เป็นคหบดีผู้มีฐานะฐานะมั่นคงและเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ขุนท่านนี้มีนามว่า ขุนสมานจีนประชา (เดิมชื่อจ๋าย สืบสมาน) ท่านขุนมีน้องสาว 1 คน คือนางยี่สุ่น วิริยะพาณิชย และมีภรรยา 2 คนด้วยกันคือ นางทิม สืบสมาน และนางผ่อง สืบสมาน (เพิ่มนคร) ต่อมาเมื่อท่านขุนสมานจีนประชาถึงแก่อนิจกรรมลง นางยี่สุ่นผู้เป็นน้องสาวพร้อมกับภรรยาทั้ง 2 มีความประสงค์จะสร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ขุนสมานจีนประประชาผู้ล่วงลับจึงได้ดำเนินการสร้างวัดนี้ขึ้น เมื่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วัดสมานตั้งอยู่ใกล้กับเขื่อนทดน้ำบางปะกง ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่นิยมมาสักการบูชา นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ภายในวัด เป็นที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัดและพระพิฆเนศให้นักท่องเที่ยวได้ทราบกันอีกด้วย
ลักษณะเด่น
องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย,เจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังมีศาลาปฏิบัติธรรมอีกด้วย บางข้อมูลกล่าว่าตำแหน่งที่ตั้งของวัดสมานรัตนารามนั้น อยู่ในตำแหน่ง ''ฮวงจุ้ยมงคล''(ถุงเงินถุงทอง) ซึ่งเป็นทำเลที่ดีมากๆ
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
3 งาน
3 งาน
ข้อมูลที่จอดรถ
 
รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 1,500 คัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่อยู่
หมู่ที่ 11 ริมแม่น้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24000
หมู่11 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วัดสมานรัตนาราม 11 บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
08 1983 0400
08 1983 0400
Email
-
 
Website URL
http://www.zthailand.com/place/wat-paknam-jolo-chachoengsao/http://www.dekguide.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B5/
www.watsaman.com
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
ช่วงที่เหมาะสม
 
ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
1-2 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มครอบครัว
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
กลุ่มสตรี
กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
Social Network
- -
 
การเดินทาง
 
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เดินเท้า รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ลิฟท์ ป้ายบอกทาง ทางลาด แผ่นพับ ป้ายสื่อความหมาย ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ธนาคาร
สุขา ร้านอาหาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านขายสินค้าที่ระลึก ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชี้ทางเข้าถึง ทางลาด ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
สาธารณูปโภค
อื่นๆ แหล่งน้ำธรรมชาติ
อื่นๆ การไฟฟ้า ประปา
ข้อมูลเพิ่มเติม