ประตูเมืองกาญจนบุรี (สวนพักผ่อน ร.3)

ที่มาของข้อมูล : ประตูเมืองกาญจนบุรี (สวนพักผ่อน ร.3)
รายการ
  กรมการท่องเที่ยว
  dtkanchanaburi004
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
ประตูเมืองกาญจนบุรี (สวนพักผ่อน ร.3)
ประตูเมืองกาญจนบุรี (สวนพักผ่อน ร.3)
ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ สวนและสวนสาธารณะ
รายละเอียด
 
ประตูเมืองเก่า เมืองกาญจน์ ตั้งอยู่กลางเมืองกาญจนบุรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ.2374 ซึ่งพระองค์ได้ทรงย้าย มาจากเมืองกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า มาอยู่ในที่ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ตรงบริเวณถนนปากแพรก ซึ่งเป็นถนนคนเดิน ปัจจุบันได้เปิดให้มีการซื้อขายสินค้าจากชาวบ้านในระแวกนั้นในช่วงตอนเย็นวันเสาร์
รูปภาพหน้าปก
ประวัติความเป็นมา
ประตูเมืองกาญจนบุรีเป็นประตูเมืองก่ออิฐถือปูนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2374 เมื่อครั้งย้ายเมืองกาญจนบุรีเก่าจาก ต.ลาดหญ้า มาตั้งที่ ต.ปากแพรก เดิมมี 8 ประตู ประกอบด้วย ประตูเมือง 6 ประตูและประตูช่องกุด 2 ประตู ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะประตูเมืองด้านหน้าและกำแพงเมืองบางส่วนที่อยู่ติดกันโดยได้มีการบูรณะ เมื่อปี พ.ศ. 2549 พร้อมประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 3 และแนวกำแพงเมืองเก่า เป็นประตูเมืองก่ออิฐถือปูนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ครั้งย้ายเมืองกาญจนบุรีเก่า จากตำบลลาดหญ้ามาสู่ปากแพรก เนื่องด้วยยุทธศาสตร์การรบ เพราะมีชัยภูมิในการตั้งรับข้าศึกได้ดีกว่าเก่า อีกทั้งยังสะดวกในการค้าขายกับเมืองต่าง ๆ อีกด้วย ลักษณะตัวกำแพงด้านบนมีใบเสมา ผังกำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 210 เมตร ยาว 480 เมตร มีป้อมประจำมุม 4 ป้อม ป้อมกลางกำแพงด้านหน้า 1 ป้อม และป้อมเล็กกลางกำแพงด้านหลัง 1 ป้อม มีประตู 8 ประตู ประกอบด้วย ประตูเมือง 6 ประตู และประตูช่องกุด 2 ประตู ซึ่งได้ชำรุดลงเกือบทั้งสิ้น คงเหลือเฉพาะประตูเมืองด้านหน้า ซึ่งหันหน้าสู่แม่น้ำแควใหญ่ และกำแพงเมืองบางส่วนที่อยู่ติดกัน โดยได้มีการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2549 ส่วนบริเวณด้านหลังประตูเมืองเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
ลักษณะเด่น
ประตูเมืองเก่าสร้างจากอิฐ ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น แนวกำแพงเมืองเก่าที่งดงาม สวนพักผ่อน ร.3
ประตูเมืองเก่าสร้างจากอิฐ ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น แนวกำแพงเมืองเก่าที่งดงาม สวนพักผ่อน ร.3
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
-
 
ข้อมูลที่จอดรถ
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เทศบาลกาญจนบุรี
เทศบาลกาญจนบุรี
ที่อยู่
บริเวณสามแยกถนนหลักเมืองและถนนปากแพรก ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
บริเวณสามแยกถนนหลักเมืองและถนนปากแพรก ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
เบอร์โทรติดต่อ, เบอร์โทรสาร, เบอร์โทรศัพท์มือถือ
-
 
Email
-
 
Website URL
-
http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/towngates.php
ชื่อผู้ติดต่อ
 
 
รูปภาพแกลอรี่
วิดีโอแนะนำ
เวลาทำการ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. 
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ
 
ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. 
ช่วงที่เหมาะสม
 
 
อัตราเข้าชม
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุอัตราเข้าชม
 
 
เวลาโดยประมาณที่ใช้เที่ยวสถานที่นี้
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
 
Social Network
- -
 
การเดินทาง
 
มอเตอร์ไซด์ รถโดยสารประจำทาง รถยนต์
หมายเหตุการเดินทาง
 
 
กิจกรรม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ป้ายบอกทาง ราวจับบริเวณทางเดิน ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
โรงแรม ร้านอาหาร ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
สัญญาณเตือนภัย อื่นๆ แหล่งน้ำธรรมชาติ
ถังดับเพลิง สัญญาณ wifi สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม