1 / 20
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
1 หมู่ 1 หมู่ 1 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
5.0 คะแนน ( 3 รีวิว )
รายละเอียด
กราบพระศักดิ์สิทธิ์ พิชิตเนิน 565 กินก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ชมวิถีเจ้าพระยา ที่ธรรมามูล - วัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นศาสนสถานที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เคยเสด็จพระประพาส รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระบรมราชินีนาถยังได้เสด็จมานมัสการหลวงพ่อธรรมจักรที่วัดแห่งนี้ และน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดธรรมามูลถือว่าเป็นน้ำศักดิ์นำไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
ลักษณะเด่น
วัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านธรรมามูล หมู่ที่ ๑ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล โดยแบ่งเป็น ๔ ชั้น คือ ชั้นแรกเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ ชั้นสองเป็นที่ตั้งศาลาการเปรียญ กุฏี หอสวดมนต์ และฌาปนสถาน ชั้นสามเป็นที่ตั้งกุฏีและสวนไม้นานาชนิด ชั้นสี่เป็นที่ตั้งพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ อาคารเสนาสนะต่างๆ ปูชนียวัตถุมี "หลวงพ่อธรรมจักร" ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร "หลวงพ่อโต" สมัยสุโขทัย รอยพระพุทธบาทจำลอง ใบเสมาคู่เป็นศิลาทรายสีแดง ศิลปสมัยอยุธยา และมีเจดีย์ใหญ่ปรากฏแต่ฐานทำด้วยอิฐก้อนใหญ่เรียงซ้อนกัน
ประวัติ
วัดธรรมามูลวรวิหาร ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาธรรมามูล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาสันนิษฐานว่า พระมหาธรรมราชา แห่งกรุงสุโขทัยทรงสร้าง กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘ พระอุโบสถ และพระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ไม่ทราบประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนได้มีการบูรณะ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕ ภายในพระอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะแบบอู่ทองได้มาจากเมืองสรรคบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้อัญเชิญมาไว้ เป็นพระหล่อแบบช่างแม่น้ำนครชัยศรี มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร สร้างด้วยศิลามีลวดลายสลักเป็นรูปกลมตามวงจักร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ด้านหลังพระวิหารมีซากพระเจดีย์อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมากเหลืออยู่เพียงฐานก่ออิฐถือปูน สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง มีสถาปัตยกรรมไม้เก่าแก่ก่อนสมัยอยุธยาพระเครื่องที่พบในพระเจดีย์เป็นศิลปกรรมแบบสุโขทัย นอกจากนั้นยังมีเจดีย์รายอีกหนึ่งองค์อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมเช่นกัน มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ "หลวงพ่อธรรมจักร" ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านหน้าวัดธรรมามูล บริเวณเชิงเขาธรรมามูล ตามตำนานกล่าวว่าหลวงพ่อธรรมจักรลอยน้ำมา เมื่อมาถึงหน้าวัดพระภิกษุ และชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานในพระวิหาร หลวงพ่อธรรมจักรเป็นพระพุทธรูปศิลปะร่วมสมัยเชียงแสน- สุโขทัย สร้างด้วยปูนปั้นปางห้ามญาติ ประทับบนฐานดอกบัว ยกขึ้นเสมอพระอุระหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ในฝ่าพระหัตถ์ขวาที่ยกขึ้นมีรูปธรรมจักรติดอยู่ไม่เหมือนกับพระพุทธรูปโดยทั่วไป หลวงพ่อธรรมจักรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ประชาชนชาวชัยนาท และจังหวัดข้างเคียงมีความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั่วไป จังหวัดชัยนาทได้นำสัญลักษณ์พระธรรมจักรมาเป็นสัญลักษณ์และตราประจำจังหวัดชัยนาท ส่วนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดธรรมามูลถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปใช้พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และใช้เป็นน้ำอภิเษก
***เสมาทรายแดง เป็นเสมาคู่สลักด้วยศิลาทรายสีแดง มีลายกระหนกประกอบ สันนิษฐานว่าสลักขึ้นในปลายสมัยอยุธยาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒ - ๒๓ เพราะสมัยอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง นิยมสร้างวัตถุด้วยศิลาทรายแดงและเนื่องจากเป็นเสมาคู่ ซึ่งถือว่าเป็นวัดกษัตริย์สร้างจึงมีความสำคัญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนอย่างกว้างขวาง
***วัดธรรมามูลวรวิหารยอดเขาธรรมามูลมีบันไดที่สร้างขึ้นไว้ จำนวน ๕๖๕ ขั้น มีพื้นที่ลานกว้างประมาณ๕ ไร่เศษ มีวิหารหลวงพ่อนาค ซึ่งเป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น เป็นวิหารก่ออิฐถือปูนฐานสี่เหลี่ยมสองชั้นยาวประมาณ ๙ เมตร สูงประมาณ ๖ เมตร และกว้างประมาณ ๓.๕๐เมตร มีเสาสี่ต้น มีซุ้มประตูทางเข้ากว้างประมาณ ๘๐ เซ็นติเมตร ผังวิหารก่ออิฐถือปูนทึบทั้งสามด้านหลังวิหารมีซากเจดีย์หนึ่งองค์ หน้าวิหารทางด้านทิศเหนือ มีสระรูปวงรี ขนาดกว้าง๖ เมตร ยาว ๘ ศอก ห่างออกไปอีกประมาณ ๑๐๐ เมตร มีซากเจดีย์อยู่ ๑ องค์ ฐานล่างมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๑๐ เมตร ส่วนบนมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ เมตร เชื่อกันว่าวิหารบนยอดเขาธรรมามูลเป็นที่ปลุกเสกน้ำมนต์ให้แก่ทหารในยามออกศึกสงคราม บริเวณลานกว้างบนยอดเขาใช้เป็นที่รวมพลของทหาร และเป็นที่ตรวจการณ์ความเคลื่อนไหวของข้าศึกในสมัยนั้น
*** การจัดงานประเพณีนมัสการปิดทองหลวงพ่อธรรมจักร เป็นงานประจำปี โดยทางวัดได้กำหนดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือน 6 ระหว่างวันขึ้น 4 - 8 ค่ำ และในเดือน 11 ระหว่างวันแรม 4 - 8 ค่ำ รวมครั้งละ 5 วัน 5 คืน ในงานมีมหรสพสมโภชน์ตามประเพณีนิยมทั่วไป ในอดีตเมื่อมีงานประเพณีนมัสการปิดทองฯ คราวใด จะต้องมีงานแข่งเรือในลำน้ำหน้าวัดด้วย แต่ประเพณีนี้ได้ล้มเลิกไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2505 นอกจากนี้ทุกวันแรม 11 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ทางวัดได้จัดให้มีงานประเพณีตักบาตรเทโวอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:30 - 18:00
วันจันทร์
: 08:30 - 18:00
วันอังคาร
: 08:30 - 18:00
วันพุธ
: 08:30 - 18:00
วันพฤหัสบดี
: 08:30 - 18:00
วันศุกร์
: 08:30 - 18:00
วันเสาร์
: 08:30 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ : ทุกวัน
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
• เรือ
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: อย่างน้อย 1 ชั่วโมงจึงจะได้อรรถรส
• ที่จอดรถ
: สถานที่จอดรถกว้างขวาง รองรับรถยนต์บัสขนาดใหญ่/ รถยนต์ส่วนตัว จอดได้ตลอดแนวริมถนนบนไหล่เขา และจอดตามแนวถนนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดได้ รองรับได้ถึง 50 คัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ร้านอาหาร
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ทางลาด
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
• อื่นๆ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• แหล่งน้ำธรรมชาติ
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• อื่นๆ
ระบบการสื่อสาร
• โทรศัพท์สาธารณะ
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ไปรษณีย์
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
• เรียนรู้วิถีชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ
• ช้อปปิ้ง
• วิ่ง / ออกกำลังกาย / ขี่จักรยาน
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา
• ดู (การแข่งขัน) กีฬา
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1 หมู่ 1 หมู่ 1 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
เบอร์ติดต่อ
080-4296536 คุณทิย์วิภา วิรัตน์เกษม
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

5.0
ยอดเยี่ยม
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  3 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ