1 / 14
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
วัดป่าประดู่
วัดป่าประดู่ ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
5.0 คะแนน ( 1 รีวิว )
รายละเอียด
วัดป่าประดู่ ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ เเต่เดิมชื่อ "วัดปาเลไลยก์" เป็นวัดร้าง โดยอุปัชฌาย์เทียนผู้พบวัดนี้ได้มาจำพรรษาเพื่อบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่นี่ ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเกิดศรัทธาเลื่อมใสในท่าน จึงชักชวนกันสร้างกุฏิถวาย และร่วมกันฏิสังขรณ์วัดนี้จนเจริญสืบมาต่อมา เเละเพื่อให้สอดคล้องกับนามหมู่บ้านที่วัดตั้งอยู่คือ ตลาดท่าประดู่ อีกทั้งเพราะมีต้นประดู่ใหญ่อยู่ภายในวัดเป็นจำนวนมากและเพื่อมิให้ชื่อวัดพ้องกับวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย จึงได้เปลี่ยนนามวัดเป็น
“วัดป่าประดู่” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท จังหวัดระยองในปัจจุบัน ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายที่เก่าแก่ เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่แปลกที่สุดในประเทศไทย โดยปกติแล้วเมื่อมีการสร้างองค์พระปางสีหไสยาสน์ มักจะสร้างประทับอยู่ในท่านอนตะแคงขวา แต่พระพุทธไสยาสน์ที่วัดป่าประดู่สร้างในท่านอนตะแคงซ้าย มีความยาว ๑๑.๙๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร ขนาดใหญ่ ซึ่งลักษณะพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายมีความพิเศษคือ มีการหนุนพระเศียรด้วยหัตถ์ซ้าย สังเกตจากพระเกศ ไรพระศก จีวรแล้ว น่าจะอยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ดูแลรักษาอย่างดี ไม่มีใครทราบอายุและประวัติมาก่อน ดูจากพระเกศ ไรพระศก จีวรแล้ว น่าจะเป็นอิทธิพลสมัยอยุธยาปัจจุบันพระพุทธรูปทั้งสององค์ ได้รับการบูรณะไว้ จึงถือเป็นพระเก่าแก่คู่บ้านเมืองของระยองแห่งหนึ่ง และวัดป่าประดู่ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓
นอกจากนี้วัดป่าประดู่ยังมีพระอุโบสถหลังเก่าที่สร้างขึ้นตอนต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นพระวิหาร ซึ่งนักท่องเที่ยวนอกจากไปทำบุญ สักการะพระพุทธไสยาสถ์ ถวายสังฆทาน ฯลฯ ยังสามารถลอดใต้พระอุโบสถเก่าทางวัดไม่มีการลื้อถอน เมื่อเก่าผุพังก็สร้างคลุมรากฐานที่ยังอยู่ ซึ่งการลอดพระอุโบสถ หรือโบสถ์นี้ หมายถึง การสะเดาะเคราะห์สืบชะตา ได้สะเดาะเคราะห์ต่อชีวิตโบสถ์มีอายุนาน ได้โบสถ์ ได้สวดบรรจุฝังผูกพัทธสีมาเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์รอดแล้วจะรอดจากความทุกข์ ความยาก ความลำบาก รอดจากความเจ็บ ความไข้ได้ป่วย รอดจากความตาย รอดจากความจนขอให้รอดพ้น จะทำให้เราดีขึ้น
“ลอดใต้โบสถ์ 1 รอบ – 9 รอบ
รอบ 1 ขอให้รอดปลอดภัยเคราะห์วัน
รอบ 2 ขอให้รอดปลอดภัยเคราะห์เดือน
รอบ 3 ขอให้รอดปลอดภัยเคราะห์ปี
รอบ 4 ขอให้รอดปลอดภัยเคราะห์นอกกายหรือนอกสถานที่ ที่เดินทางไป เคราะห์นอกให้ออกไป
รอบ 5 ขอให้รอดปลอดภัยเคราะห์ในจากโจรปล้นจี้ฆ่า หรือลักเล็กขโมยน้อย เคราะห์ในให้บรรลัยสิ้นสูญ
รอบ 6 ขอให้รอดสรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพภัย ให้หมดไปสูญสิ้น
รอบ 7 รอดพ้น แคล้วคลายจากเคราะห์ทั้ง 7 วัน
รอบ 8 รอดจากพระราหู คือพวกยักษ์มารเสนียดจัญไร พวกอิจฉาตาร้อน
รอบ 9 พระเกตุ เทวดารักษาหมายถึง บิดามารดา”
ลักษณะเด่น
- พระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายที่เก่าแก่
- การลอดใต้โบสถ์เก่าแก่เพื่อสะเดาะเคราะห์เเละความสิริมงคลแก่ชีวิต
- พระอารามหลวงที่แรกของระยอง
ประวัติ
วัดป่าประดู่ ก่อนสร้างวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.2372 โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ อุปัชฌาย์เทียน เดิมจำพรรษาอยู่ที่ วัดเนิน
(หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดอินทรสมบัติ ปัจจุบันรวมกับวัดลุ่มมหาชัยชุมพล) ได้มาพบสถานที่แห่งนี้เป็นวัดร้าง มีต้นตะเคียนเป็นจำนวนมาก มีซากวัดที่เหลือแต่ซากโบสถ์ ซากพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และซากองค์พระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปาเลไลยก์
วัดป่าประดู่แห่งนี้จึงเคยมีชื่อเดิมว่า "วัดป่าเลไลยก์" อุปัชฌาย์เทียนจึงได้มาจำพรรษาเพื่อบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่นี่ บรรดาชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงศรัทธาเลื่อมใสในท่าน จึงชักชวนกันสร้างกุฏิถวาย และร่วมกันฏิสังขรณ์วัดนี้จนเจริญสืบมาต่อมา เเละเพื่อให้สอดคล้องกับนามหมู่บ้านที่วัดตั้งอยู่คือ ตลาดท่าประดู่ อีกทั้งเพราะมีต้นประดู่ใหญ่อยู่ภายในวัดเป็นจำนวนมากและเพื่อมิให้ชื่อวัดพ้องกับวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดป่าประดู่”
ภายในวัดป่าประดู่ มีพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายที่เก่าแก่ เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่แปลกที่สุดในประเทศไทย โดยปกติแล้วเมื่อมีการสร้างองค์พระปางสีหไสยาสน์ มักจะสร้างประทับอยู่ในท่านอนตะแคงขวา แต่พระพุทธไสยาสน์ที่วัดป่าประดู่สร้างในท่านอนตะแคงซ้าย มีความยาว ๑๑.๙๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร ขนาดใหญ่ โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘ พระครูสมุทรสมานคุณ (แอ่ว) อดีตเจ้าอาวาส ได้บูรณะองค์พระส่วนที่ชำรุดแล้วปิดทองใหม่ มีผู้สันนิษฐานว่า เป็นการสร้างตามพระพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้ากระทำยมกปาฏิหาริย์ให้พวกเดียรถีย์ชม โดยมีพระพุทธนิมิตแสดงอาการอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นคู่ๆ เมื่อถึงอิริยาบถไสยาสน์จึงผินพระพักตร์เข้าหากันเป็นการนอนตะแคงซ้าย และขวาในลักษณะเดียวกัน ผู้สร้างจึงสร้างให้มีนัยของพุทธปาฏิหาริย์ดังกล่าว จึงสร้างเป็นพระนอนตะแคงซ้าย
ซึ่งลักษณะพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายมีความพิเศษคือ มีการหนุนพระเศียรด้วยหัตถ์ซ้าย สังเกตจากพระเกศ ไรพระศก จีวรแล้ว น่าจะอยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ดูแลรักษาอย่างดี ไม่มีใครทราบอายุและประวัติมาก่อน ดูจากพระเกศ ไรพระศก จีวรแล้ว น่าจะเป็นอิทธิพลสมัยอยุธยาปัจจุบันพระพุทธรูปทั้งสององค์ ได้รับการบูรณะไว้ จึงถือเป็นพระเก่าแก่คู่บ้านเมืองของระยองแห่งหนึ่ง และวัดป่าประดู่ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓
วัดป่าประดู่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจและพิธีการทาง ศาสนาของประชาชนในเมือง
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 17:00
วันจันทร์
: 08:00 - 17:00
วันอังคาร
: 08:00 - 17:00
วันพุธ
: 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 17:00
วันศุกร์
: 08:00 - 17:00
วันเสาร์
: 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ : ทุกวัน
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่ม Volunteer Tourism
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• เดินเท้า
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• ที่จอดรถ
: 30 คัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงแรม
สุขา
ร้านอาหาร
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ทางลาด
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• รีไซเคิลขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• กล้อง CCTV
• ถังดับเพลิง
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• โทรศัพท์สาธารณะ
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ไปรษณีย์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
วัดป่าประดู่ ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
เบอร์ติดต่อ
038-611320, 038-615593,038-615537
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

5.0
ยอดเยี่ยม
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  1 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ