1 / 6
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtsatun001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น
ถนนสตูลธานี ซอย 5 ซอยซอย 5 ถนนถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น จากความตั้งใจแรกของการสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นในรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโดโรเนียล สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวในอดีตอันงดงามของจังหวัดสตูลไว้ได้ทุกแง่ทุกมุม ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ก้าวแรกของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาเยือนสตูลจึงไม่ควรพลาดที่นี่เลยแม้แต่น้อย อาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นที่อวดโฉมในรูปแบบตึกฝรั่งหลังนี้ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2441 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2459 โดยพระยาภูมินารถภักดี หรือ ตวนกูบาฮารุดดินบินตำมะหงง (กูเด็นบินกูแม๊ะ) เจ้าเมืองสตูล
ลักษณะเด่น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น ตัวอาคารนั้นมีความละเมียดละไมตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอก โดดเด่นด้วยหลังคาทรงปั้นหยาแบบไทยมุงกระเบื้องดินเผารูปกาบกล้วย บานหน้าต่างละเอียดด้วยแผ่นไม้ชิ้นเล็ก ๆ เป็นเกล็ดแนวนอน ช่องลมหน้าบนตกแต่งรูปดาวตามแบบอิสลาม ขณะที่ภายในนั้นจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองสตูล วิถีชีวิตของชาวสตูล เช่น ชีวิตชาวเลเกาะหลีเป๊ะ การปั้นหม้อ ห้องบ้านเจ้าเมืองสตูล ห้องวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นด้วย การจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ ดังนี้
ห้องที่ 1 ห้องข้อมูลข่าวสาร เป็นห้องสำหรับบริการอ่านหนังสือ ค้นคว้าข้อมูล และบริการชุมชน
ห้องที่ 2 ห้องภูมิหลังเมืองสตูล จัดแสดงเรื่องราวภูมิหลังเมืองสตูลด้านต่างๆ เช่น สภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา เรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญในอดีตของเมืองสตูล วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยซาไก และเรื่องราวของเกาะตะรุเตา โดยการจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสตูล ตัวอย่างทรัพยากรแร่ของจังหวัด และฉากจำลองเหตุการณ์สำคัญ
ห้องที่ 3 ห้องวิถีชีวิตชาวสตูล จัดแสดงวิถีชีวิตชาวสตูลในด้านต่างๆ ได้แก่ ชีวิตชาวเลที่เกาะหลีเปะ การปั้นหม้อ-เผาหม้อแบบโบราณที่บ้านย่านซื่อ ชีวิตชาวประมงที่บ้านตำมะลัง โดยการจัดแสดงด้วยสื่อ ประกอบด้วยการจำลองแสดงภาพวิถีชีวิต
ห้องที่ 4 ห้องบ้านเจ้าเมือง จัดแสดงอัตถชีวประวัติของพระยาภูมินารถภักดี เจ้าเมืองสตูล ผู้สร้างคฤหาสน์กูเด็น จัดแสดงแบบเครื่องเรือนเป็นข้าวของเครื่องใช้ตามแบบที่พระยาภูมินารถภักดีเคยใช้ แสดงเป็นมุมต่างๆ เช่น มุมห้องนอน มุมพักผ่อน และมุมห้องทำงาน เป็นต้น
ห้องที่ 5 ห้องเรือนชานชาวบ้านสตูล จัดแสดงแบบบ้านจำลองของชาวบ้านสตูลโดยจัดแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด้านต่างๆ เช่น ห้องครัว ห้องนอน และห้องอเนกประสงค์ เป็นต้น
ห้องที่ 6 ห้องรับแขกร่วมสมัยคฤหาสน์กูเด็น จัดแสดงชุดรับแขกร่วมสมัยคฤหาสน์กูเด็น โดยสร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิม
ห้องที่ 7 ห้องวัฒนธรรมชาวไทย-มุสลิมในสตูล จัดแสดงตู้หุ่นจำลองและการละเล่นของชาวไทยมุสลิม ตู้หุ่นจำลองแสดงภาพโรงเรียนปอเนาะ มุมจัดแสดงห้องละหมาด พิธีการเข้าสุนัต หุ่นจำลองพิธีนิกะฮ์ (แต่งงาน)
ประวัติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล อาคารคฤหาสน์กูเด็น สร้างขึ้นโดยพระยาภูมินารถภักดีหรือตนกูบาฮารุดดิน บินตำมะหงง เจ้าเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่พระองค์มิได้ประทับแรม ต่อมาจึงใช้เป็นสถานที่สำคัญๆ อาทิเป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดสตูล เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล เป็นโรงเรียนแล้ว และเป็นสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(ก.อ.ร.ม.น. ด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามโดดเด่น กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนคฤหาสน์กูเด็นเป็นโบราณสถานแห่งชาติ และได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชาวสตูล
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 09:00 - 16:00
วันพุธ
: 09:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
: 09:00 - 16:00
วันศุกร์
: 09:00 - 16:00
วันเสาร์
: 09:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• เดินเท้า
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: มีค่าใช้จ่าย
  - ต่างชาติ ผู้ใหญ่
: 30
  - ต่างชาติ เด็ก
: 30
  - ไทย ผู้ใหญ่
: 10
  - ไทย เด็ก
: 10
• หมายเหตุ : -
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ทางลาด
สาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• กล้อง CCTV
• ถังดับเพลิง
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
ถนนสตูลธานี ซอย 5 ซอยซอย 5 ถนนถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
เบอร์ติดต่อ
074-723140
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ