31 °
เมฆเป็นส่วนมาก
1 / 8
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtnakhonsithammarat001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้เปิดทำการ
อ่าวเตล็ด
เลขที่ 84 หมู่ ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
อ่าวเตล็ด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้อ่าวขนอม มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นที่ตั้งของหินชั้นหรือหินแพนเค้กร็อคที่่มีอายุมากกว่า 265 ล้านปี เป็นแหล่งอาศัยของโลมาสีชมพู เพราะอ่าวเตล็ดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเล เนื่องจากมีหญ้าทะเลจำนวน 5 ชนิด ในพื้นกว่า 100 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อน โลมาจึงมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้โลมาในขนอมอยู่ในพื้นที่นี้ตลอดทั้งปีโดยไม่ย้ายถิ่นไปไหนเหมือนกับโลมาในที่อื่น ๆ รวมทั้งที่อ่าวเตล็ดนุ้ย เป็นที่ตั้งของเกาะนุ้ยซึึ่งมีบ่อน้ำจืดกลางทะเลที่เป็น unseen thailand อีกอย่างหนึ่งด้วย และยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด นอกจากนี้ในพื้นที่อ่าวเตล็ดชาวบ้านยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยการทำประมงในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการคว้ากุ้ง หรือการจับกุ้งด้วยมือเปล่า การเจาะหอย หาหอยเสียบ เก็บสาหร่ายทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสะพานไม้ท่าเรืออ่าวเตล็ดที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านชุมชนอ่าวเตล็ด และที่ท่าเรือยังมีถ้ำซึ่งประดิษฐานหลวงปู่แดง ติสโส อีกด้วย
ลักษณะเด่น
เป็นอ่าวปิดที่โอบล้อมด้วยเกาะน้อยใหญ่ทำให้ลดความรุนแรงจากการปะทะของคลื่นลมในฤดูฝน
ประวัติ
ประวัติของอ่าวเตล็ด
จากอดีตนับย้อนไปหลายร้อยปีจนกระทั่งถึงปัจจุบัน อ่าวเตล็ดเป็นจุดจอดพักเรือของนักเดินเรือจากทั่วโลกที่เคยเดินทางผ่านมายังเส้นทางนี้ในช่วงมรสุม เนื่องจากอ่าวเตล็ดเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ ซึ่งช่วยกำบังและลดความรุนแรงของคลื่นลมได้ดี คำว่าเตล็ดมาจากคำว่า รูเล็ด ซึ่งคือช่องเขาเล็ก ๆ ที่เหลื่อมซ้อนกันกลายเป็นรูเล็ก ๆ ที่สามารถนำเรือเล็ดลอดเข้ามาจอดในอ่าวนี้ได้ ชาวบ้านจึงเรียกช่องนี้ว่า รูเล็ด มาแต่โบราณ จนกระทั่งสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จผ่านมายังอ่าวนี้แล้วไปตั้งที่ประทับอยู่ที่แหลมประทับ บริเวณที่ท่านเสด็จผ่านจึงเรียกว่าอ่าวเสด็จ ต่อมาจึงเกิดการเพี้ยนเสียงเอาคำว่า รูเล็ดกับเสด็จมารวมกัน จึงกลายเป็นชื่อของอ่าวเตล็ดในปัจจุบัน
อ่าวเตล็ดเป็นอ่าวที่ไม่มีหาดทราย แม้จะปลอดภัยในการจอดเรือหลบมรสุม แต่มีปัญหาเรื่องการเทียบเรือเพราะบริเวณชายฝั่งเป็นโคลนเลนและมีหินคม แม้จะเป็นเจ้าของทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวของ อ.ขนอม แต่ไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมได้ ดังนั้นเมื่อราวปี พ.ศ.2558 ชาวบ้านในชุมชนอ่าวเตล็ดได้ร่วมกันสร้างท่าเรือ ชื่อสะพานท่าเรือสำเร็จ หรือที่นักท่องเที่ยวนิยมเรียกกันว่าสะพานไม้อ่าวเตล็ด ซึ่งยื่นออกไปกลางทะเลประมาณ 100 เมตร สำหรับใช้ในการเทียบเรือของชาวประมงพื้นบ้าน และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไปชมโลมาสีชมพูและทรัพยากรทางทะเลในอ่าวเตล็ด จึงได้เกิดกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวเตล็ดขึ้นมา โดยการจดทะเบียนในนาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด
ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าวเตล็ดเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม


ในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านชุมชนอ่าวเตล็ด ในการช่วยกันอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.ให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล เพื่อขยายแนวเขตหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของโลมา พะยูน และเต่าทะเล ปัจจุบันนี้หญ้าทะเลที่ลดจำนวนลงมากในอ่าวเตล็ด ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นจนมีจำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยไร่ ซึ่งหญ้าทะเลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวของอำเภอขนอมอย่างมาก เพราะทำให้โลมายังคงอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์ โดยที่ไม่ต้องย้ายถิ่นเหมือนกับโลมาในที่อื่น ๆ ปัจจุบันชาวบ้านได้รับการอบรมจากศูนย์วิจัยทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ให้สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์หญ้าทะเลและเพาะขยายพันธุ์ได้เอง จึงได้จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาช่วยกันปลูกหญ้าทะเลอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบวชหญ้าทะเลเพื่อกันเขตอภัยทาน ห้ามทำประมงในแนวเขตหญ้าทะเล เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลวัยอ่อน ให้โลมา พะยูน เต่าทะเล รวมทั้งชาวบ้านในชุมชน ได้มีอาหารกินอย่างยั่งยืน

2. การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน อยู่อย่างสม่ำเสมอ เป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนในจุดที่เสื่อมโทรมจนสามารถขยายเขตป่าชายเลนได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง

3. ร่วมกันทำซั้ง นอกจากเรื่องพืชซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ชาวบ้านยังร่วมกันสร้างซั้งหรือบ้านปลา สำหรับเป็นที่วางไข่ของปลา และกันแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดยห้ามทำการประมงในเขตหวงห้าม เพื่อที่ปลาจะได้มีโอกาสวางไข่และขยายพันธุ์สร้างความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารทะเลให้กับชุมชนต่อไป


4. หินชั้น หรือหินแพนเค้กร็อค ซึ่งมีเพียง 2 ที่ในโลก คือที่อ่าวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และที่เมือง Punakaiki ประเทศนิวซีแลนด์ หินชั้นที่อ่าวเตล็ด มีอายุมากกว่า 260 ล้านปี เกิดจากการทับถมของตะกอนหินใต้ท้องทะเลซึ่งมีความอ่อนและแข็งไม่เท่ากัน เมื่อเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัว ตะกอนหินที่ถูกทับถมกันมานานจึงได้พลิกตัวกลายเป็นภูเขา เมื่อเวลาผ่านไปการกัดเซาะของลม ฝน และน้ำทะเล ได้ทำให้ตะกอนหินที่มีความอ่อนกว่าถูกกร่อนไป เหลือเพียงตะกอนหินที่มีความแข็งเรียงตัวกันเป็นชั้น ๆ อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้

5. ชิมน้ำจืดที่บ่อน้ำจืดกลางทะเล อยู่ที่เกาะนุ้ยในอ่าวเตล็ดนุ้ย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็น Unseen Thailand อีกแห่งหนึ่ง เมื่อน้ำทะเลท่วมถึงจะกลายเป็นน้ำเค็ม แต่เมื่อน้ำทะเลลดลงน้ำในบ่อก็จะกลายเป็นน้ำจืด


6. ชมความสวยงามของท้องทะเลและเกาะต่าง ๆ

7. ชมวิถีชุมชน

การคว้ากุ้ง หรือการจับกุ้งในทะเลด้วยมือเปล่า โดยไม่ใช้อุปกรณ์ ในการช่วยจับ เป็นวิถีชุมชนของชาวอ่าวเตล็ดมาตั้งแต่โบราณ

การหาหอยเสียบ หอยเสียบในอ่าวเตล็ดจะมีอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านมักจะใช้วิธีขุดหาตามโคลนเลนหรือใช้ตะแกรงร่อนเมื่อหาในบริเวณที่เป็นหาดทราย

นอกจากนี้ยังมีการตกปลาทราย ตีอวนปลาขาว การรุนกุ้งเคย การเจาะหอย การวางอวนปลาชนิดต่าง ๆ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถทำกิจกรรมตกปลาที่สะพานไม้ท่าเรืออ่าวเตล็ดในช่วงเย็นได้อีกด้วย

8.กิจกรรมยามกลางคืนที่อ่าวเตล็ด ในคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง นักท่องเที่ยวยังสามารถทำกิจกรรมในยามค่ำคืนที่สุดแสนโรแมนติกได้อีกหลายกิจกรรม เช่น การดูดาว ชมน้ำเรืองแสงสีน้ำเงินที่เกิดจากแพลงตอนในน้ำที่ส่องแสงสีน้ำเงินเมื่อน้ำถูกกระทบจนเป็นแสงเหมือนมีดวงดาวนับล้านอยู่ในน้ำ ชมหิ่งห้อยที่แนวป่าโกงกางซึ่งส่องแสงระยิบระยับตลอดแนวอ่าว

 

สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่อ่าวเตล็ดและบริเวณสถานที่ใกล้เคียงอ่าวเตล็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญมากมาย เช่น

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เกาะนุ้ย อ่าวเตล็ดนุ้ย เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ด้านล่างของเกาะนุ้ยเป็นบ่อน้ำจืดกลางทะเล

  1. ถ้ำติสโสคูหาเทวาธรรม หรือถ้ำหลวงปู่แดง อดีตเรียกว่าถ้ำพราน อยู่ในเขาดอนบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสะพานไม้ท่าเรืออ่าวเตล็ด เป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อหลวงปู่แดงติสโส ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมสอ เกาะสมุย ในอดีตถ้ำแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่แดง ติสโส มามากกว่า 17 ปี จนกระทั่งท่านได้สำเร็จอภิญญาญาณ เป็นพระนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียง ชาวบ้านจึงเรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำหลวงปู่แดง จนกระทั่งเมื่อได้สร้างสะพานไม้อ่าวเตล็ดเสร็จในปี 2558 ชาวบ้านจึงได้เริ่มเรี่ยไรเงินมาช่วยกันตกแต่งถ้ำแห่งนี้ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ และได้อัญเชิญรูปหล่อของหลวงปู่แดง ติสโส รวมทั้งพระประธาน และพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดแหลมสอมาประดิษฐานในถ้ำติสโสคูหาเทวาธรรมแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้กับชาวบ้านในชุมชนอ่าวเตล็ด
  2.  

 

เขาถ้ำพระ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของแม่ชี ภายในถ้ำประดิษฐานพระนอนโบราณซึ่งมีอายุมากกว่า 400 ปี สร้างในสมัยสุโขทัย ในช่วงที่นครศรีธรรมราชยังมีความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาอย่างมาก ภายในถ้ำมีรูปปั้นซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น รูปปั้นเจ้าชายสิทธัตถะกับนายฉันนะ ซึ่งขี่ม้ากัณฐกะ เพื่อหนีออกผนวช มีพระแม่ธรณีบีบมวยผม พระนางพิมพากับพระราหุลนอนบนพระแท่นบรรทม และอื่น ๆ

เจดีย์ปะการัง ตั้งอยู่บนเขาธาตุ ซึ่งสร้างด้วยหินปะการัง เมื่อราว 600-700 ปีก่อน สร้างพร้อมกับการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์องค์ปัจจุบันของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งประวัติมีอยู่ว่าชาวบ้านจากเมืองไชยาและจากทั่วสารทิศได้ทราบข่าวว่าจะมีการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์จึงได้รวบรวมทรัพย์สินเงินทองขึ้นเรือมาเพื่อจะนำไปสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ แต่ระหว่างทางเกิดพายุ เรืออับปาง จึงได้อพยพมาพักอยู่บนเขาธาตุแห่งนี้ เมื่อมรสุมสงบลง ก็รู้ข่าวว่าพระบรมธาตุเจดีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราชได้สร้างเสร็จแล้ว จึงได้นำทรัพย์สินทั้งหมดมาสร้างเจดีย์ที่นี่ โดยการตัดหินปะการังในบริเวณอ่าวท้องเนียนซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาธาตุมาประกอบเป็นเจดีย์ โดยมีรูปทรงเหมือนกับพระบรมธาตุเจดีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราช เจดีย์แห่งนี้จึงกลายมาเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอำเภอขนอม ซึ่งควรค่าแก่การที่นักท่องเที่ยวจะได้มาสักกะระบูชา รวมทั้งในอดีตยังเป็นสัญลักษณ์ที่บอกกับนักเดินเรือจากทั่วโลกที่เดินทางมายังดินแดนแห่งนี้ว่าได้เข้าสู่เมืองแห่งพุทธภูมิแล้ว

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่น ๆ

นอกจากเที่ยวชมอ่าวเตล็ดแล้ว ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ดยังมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของอ่าวเตล็ดกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในอำเภอขนอมอีกด้วย ซึ่งมีหลายแห่งดังนี้

  1. ถ้ำเขาวังทอง ห่างจากอ่าวเตล็ดประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่สวยติดอันดับ 4 ของประเทศไทย เป็นถ้ำที่มีแร่เหล็กจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีแร่ซิลิก้าและฟลูออไรด์ อีกด้วย ต้องเดินขึ้นบันไดราว 147 ขั้น มีไกด์ชุมชนเป็นผู้นำทาง เส้นทางเดินเข้าถ้ำ 500 เมตร ถึงโถงกว้างมีหินงอกหินย้อยมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก


  1. สปาปลาตอดเท้าและล่องเรือแคนนู ที่สวนลุงวิญญ์-ป้าผ่อง ในชุมชนอ่าวเตล็ดนอกจากจะมีทะเลแล้ว ยังมีธารน้ำซึ่งไหลมาจากน้ำตกใกล้กับหมู่บ้าน ปลาในลำคลองสายนี้จะเป็นปลาธรรมชาติ ซึ่งคุ้นกับคน สามารถใช้ในการบำบัดแบบสปาปลาตอดเท้าสร้างความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้บริการล่องเรือแคนนูอีกด้วย

  1. บ่อน้ำผุด ตั้งอยู่ที่บ้านท่าจอด ต.ควนทอง อ.ขนอม ซึ่งเป็นบ่อที่น้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำใสเย็นมีแร่ธาตุบางอย่างที่เมื่อกระทบกับแสงจะกลายเป็นสีเขียวอมฟ้า จนสามารถมองเห็นพื้นด้านล่างใต้น้ำได้อย่างชัดเจน ใต้น้ำเป็นทรายมีตะกอนดินปนอยู่บ้างเล็กน้อย รวมทั้งมีพันธุ์ไม้น้ำแปลกตาอยู่ใต้น้ำหลายชนิด

สภาพอากาศ ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันจันทร์
เมฆเป็นส่วนมาก
29 ℃
17/02
จ.
29 ° 21 °
18/02
อ.
27 ° 24 °
19/02
พ.
28 ° 26 °
20/02
พฤ.
28 ° 27 °
21/02
ศ.
28 ° 27 °
22/02
ส.
28 ° 27 °
23/02
อา.
28 ° 26 °
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 07:00 - 17:00
วันจันทร์
: 07:00 - 17:00
วันอังคาร
: 07:00 - 17:00
วันพุธ
: 07:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
: 07:00 - 17:00
วันศุกร์
: 07:00 - 17:00
วันเสาร์
: 07:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ : วันและเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม"
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มมุสลิม
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่ม Wedding & Honeymoon
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• เดินเท้า
• รถยนต์
• เรือ
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: มีค่าใช้จ่าย
  - ต่างชาติ ผู้ใหญ่
: 1000
  - ต่างชาติ เด็ก
: 1000
  - ไทย ผู้ใหญ่
: 1000
  - ไทย เด็ก
: 1000
• หมายเหตุ : ค่าเรือชมโลมาเป็นแบบเหมาลำ 1 ลำ นั่งได้ 7 คน ราคา 1000 บาท/1 ลำ
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: ประมาณ 2 ชัั่วโมง
• ที่จอดรถ
: มีสถานที่จอดรถที่รองรับได้ประมาณ 30 คัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
โฮมสเตย์
ฟาร์มสเตย์
สุขา
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• อื่นๆ
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ 84 หมู่ ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
เบอร์ติดต่อ
0984683842
เว็บไซต์
อีเมล
suthantip@gmail.com
Line
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ