1 / 6
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอสิเกา (บ่อหินฟาร์มสเตย์/วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด)
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอสิเกา (บ่อหินฟาร์มสเตย์/วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด)
เลขที่ 145/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
- ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง หอยแมลงภู่
- การปลูหญ้าทะเล
- ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
- การแปรรูปปลาเค็มกางมุ้ง/อาหารทะเล
- การจักสานเตยปาหนัน

โปรแกรมการท่องเที่ยว
- เดินทางถึงที่ทำการกลุ่ม ฟังบรรยายสรุปข้อมูลความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด
- เรียนรู้วิถีการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง
- ล่องเรือชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ศึกษาป่าชายเลน บ่อน้ำร้อน ชมอ่าวบุญคง ปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์อาหารปลาพะยูนในท้องทะเลตรัง ชมเกาะต่างๆ หาดทราย กลับเข้าที่พัก อาหารเย็น ตอนเช้าชมวิถีชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลปลาเค็มกางมุ้ง กลุ่มจักสานเตยปาหนัน ซื้อของฝาก เดินทางกลับ

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
- หาดปากเม็ง 8 km.
- หาดหัวหิน 3 km.
- หาดราชมงคล 6 km.
หมายเหตุ การวัดระยะทางใช้จุดที่ทำการกลุ่มฯ เป็นจุดเริ่มต้น

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร อาหารทะเล ปลาเค็มกางมุ้ง ผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนัน
ลักษณะเด่น
อำเภอบ่อหินเป็นชุมชนสังคมชนบทที่มีการผสมผสานระหว่างอาชีพการทำสวนยางพารากับอาชีพประมงชายฝั่ง
ประวัติ
บ่อหินฟาร์มสเตย์เป็นกิจกรรมด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง บ้านพรุจูด เน้นการเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรัง เกิดจากการรวมตัวของชุมชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน เริ่มต้นจากการพัฒนาที่พักอาศัยให้เป็นโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริการอาหารทะเลสดๆ ที่ได้จากการประมงและกระชังเลี้ยงปลา ตลอดจนการนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล ชาวบ้านพรุจูดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และอาชีพด้านการประมง เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การทำประมงพื้นบ้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:30 - 16:30
วันจันทร์
: 08:30 - 16:30
วันอังคาร
: 08:30 - 16:30
วันพุธ
: 08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี
: 08:30 - 16:30
วันศุกร์
: 08:30 - 16:30
วันเสาร์
: 08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ : ทุกวัน
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ