1 / 4
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtsongkhla001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
ตำหนักเขาน้อย
บริเวณเชิงเขาน้อยทางทิศใต้ ถนนสะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
พระตำหนักเขาน้อยปัจจุบันคือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ลักษณะเด่น
-ตังอาคารแบบยุโรปสูง 3 ชั้น โดยสถาปนิกชาวอิตาลี
-จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขา
-เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร
-เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประวัติ
พระตำหนักเขาน้อยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เมื่อครั้งเสด็จมาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2453 – 2458) และต่อมาดำรงตำแหน่งสมเด็จอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ (พ.ศ.2458 – 2468)ทรงสร้างโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ลักษณะเป็นตึกทรงยุโรป 2 ชั้นครึ่ง ควบคุมการก่อสร้างด้วยนายช่างชาวอิตาลี การสร้างพระตำหนักเขาน้อยใช้เวลา 8 เดือน สิ้นเงินส่วนพระองค์ไปประมาณ 4,000 บาท ภายในตำหนักตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบอังกฤษ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศว์ เสด็จประทับ ณ ตำหนักเขาน้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455 เป็นต้นมา จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งจักพรรดิพิมาน กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ได้เสด็จกลับไปยังเมืองหลวง เพื่อร่วมในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จกลับไปครั้งนั้นแล้ว พระองค์ได้ประทับและดำรงตำแหน่งทางราชการในกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนั้น โดยมิได้เสด็จกลับมาประทับ ณ เมืองสงขลาอีกเลย ในกาลต่อมา พระองค์ได้มอบตำหนักเขาน้อยให้เป็นสมบัติของทางราชการอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของจังหวัดสงขลา ซึ่งตำหนักเขาน้อยเคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 ครั้ง ครั้งแรกพระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลา และทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเสือป่ามณฑลนครศรีธรรมราช ระหว่าง 13- 19 มิถุนายน พ.ศ. 2458 และอีกครั้ง พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานพิธี วิสาขบูชาที่วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช หลังจากปีพ.ศ. 2502 ตำหนักเขาน้อยที่อยู่ในความดูแลของจังหวัดสงขลาก็ไม่มีผู้ใดเข้าพักอาศัย จนกระทั่งปีพ.ศ. 2507 ทางจังหวัดได้มีการปรับปรุงบูรณะให้เป็นจวนที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมีหม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ( 1 กรกฎาคม 2507 – 30 กันยายน 2515) ท่านเข้าพักเป็นคนแรก และตำหนักนี้ก็ถูกใช้เป็นบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันจันทร์
: 09:00 - 16:00
วันอังคาร
: 09:00 - 16:00
วันพุธ
: 09:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
: 09:00 - 16:00
วันศุกร์
: 09:00 - 16:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงแรม
สุขา
ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
บริเวณเชิงเขาน้อยทางทิศใต้ ถนนสะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เบอร์ติดต่อ
074-330255-56
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ