1 / 7
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
เกาะสีชัง
เกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
อำเภอเกาะสีชัง ตั้งอยู่ในอ่าวไทย นอกชายฝั่งอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทย แต่เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ และกระทรวงมหาดไทยย้ายไปสังกัดจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2486
ลักษณะเด่น
บนเกาะสีชังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่ พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน เป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บริเวณแหลมวังด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้้ของเกาะสีชัง มีสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ตามชั้นเนินเขาที่สูงต่ำลดหลั่นกันอย่างงดงาม ประกอบด้วยพระที่นั่ง 4 องค์ พระตำหนัก 14 หลัง ศาลา 1 หลัง มีสวนดอกไม้ สระน้ำ ธารน้ำ น้ำพุ ถ้ำและหน้าผา ตกแต่งตามลักษณะอุทยานในพระราชวังของประเทศตะวันตก สิ่งก่อสร้างในพระราชวัง ได้แก่ เรือนเขียว หรือเรือนไม้ริมทะเล ปัจจุบันมีอายุกว่า 100 ปี นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เคยเป็นที่ประทับแรมของพระราชวงศ์ในคราวที่มาประทับรักษาพระองค์ เรือนอภิรมย์ แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เรือนผ่องศรี จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและประวัติบุคคลผู้ที่มีบทบาทสำคัญกับเกาะสีชังในอดีต เรือนวัฒนา จัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในเกาะสีชังในสมัยรัชกาลที่ 5 พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ตั้งอยู่ริมหาด ใกล้สะพานอัษฏางค์ ปัจจุบันเหลือแต่เพียงฐานรากองค์พระที่นั่ง พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญในพระจุฑาธุชราชฐาน สร้างด้วยเครื่องไม้สักทองเป็นรูปแปดเหลี่ยม 3 ชั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการประกาศสร้างพระที่นั่งและพระราชฐานพร้อมกัน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ได้ดำเนินการก่อสร้างไปจนถึงปี พ.ศ. 2436 ยังไม่ทันแล้วเสร็จสมบูรณ์ เพราะเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส การก่อสร้างจึงหยุดชะงักลง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2443 พระองค์ได้เสด็จประพาสหัวเมืองทางชายฝั่งทะเลตะวันออกและได้เสด็จยังเกาะสีชังอีกครั้ง ทอดพระเนตรเห็นพระที่นั่งธาตุรัตนโรจน์รกร้างอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อองค์พระที่นั่งมาสร้าง ณ ข้างอ่างหยกในพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พระราชทานนามใหม่ว่า BBBพระที่นั่งวิมานเมฆBBB สะพานอัษฎางค์ อยู่ในบริเวณพระตำหนัก เป็นสะพานที่รัชกาลที่ 5 ท่านทรงใช้เป็นท่าขื้นเทียบเรือ อัษฎางค์ประภาคาร พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางค์นิมิตร เป็นพระอุโบสถที่อยู่ในเขตพระราชวัง มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่น คือ มีพระอุโบสถอยู่ใต้เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ตัวพระอุโบสถสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณพระเจดีย์อุโบสถยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งนำหน่อมาจากพุทธคะยาประเทศอินเดียปลูกไว้ด้วย พิพิธภัณฑ์ชลทัศสถาน ตั้งอยู่ที่ข้างถนนขวามือก่อนถึงประตูทางเข้าพระจุฑาธุชราชฐาน เป็นอาคารแสดงนิทรรศการถาวรของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลของเกาะสีชัง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ อยู่บนยอดเขาคยาศิระ ห่างจากท่าเรือเทววงศ์ไปทางด้านเหนือของเกาะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะสีชังให้ความเคารพนับถือ ลักษณะเป็นถ้ำซึ่งดัดแปลงเป็นศาสนสถานที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมจีนและไทย จากบริเวณศาลมองเห็นทิวทัศน์บ้านเรือนด้านหน้าเกาะได้ชัดเจน วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตั้งอยู่ส่วนหัวและเชิงเขาของเกาะสีชัง (เขาคยาศิระ) อยู่ทางขวาของทางขึ้นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี หลังจากมีถนนอัษฎางค์แล้ว ชาวบ้านได้ย้ายบ้านเรือไปตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมทางเหนือของเกาะทำให้ชาวบ้านอยู่ไกลจากวัดเกาะสีชัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าฯให้สถาปนาอารามขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิรก และเพื่อชาวบ้านจะได้ทำบุญตักบาตรได้อย่างสะดวก พระราชทานนามว่า “วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 ปัจจุบันมีฐานะเป็นพระอารามหลวง มีพระอุโบสถ หอระฆัง พระพุทธบาทจำลอง และพระประธานปางมารวัชัย ที่งดงาม รอยพระพุทธบาทจำลอง (วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร) อยู่บนยอดเขาเหนือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ รอยพระพุทธบาทจำลององค์นี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอัญเชิญมาจาก วัดพุทธคายา ประเทศอินเดีย เป็นศิลาจำหลักรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานไว้บนไหล่เขาคยาศิระ หาดถ้ำพัง (อ่าวอัษฎางค์) อยู่ส่วนกลางทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมีลักษณะเป็นอ่าวโค้ง หาดทรายขาวสวยงาม มีผู้คนนิยมมาเล่นน้ำกัน และตกปลา ด้านเหนือหาดเป็นแหลมถ้ำพัง (แหลมจักรพงษ์) ทางทิศใต้เป็นแหลมตุ๊กตา แหลมจักรพงษ์ ที่แหลมจักรพงษ์ มีศาลาพักร้อนสร้างเป็นรูปกระโจมมุงกะเบื้อง เป็นแหลมเล็กๆที่โอบล้อมด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ ในฤดูฝนจะมีสีเขียวชะอุ่ม สวยงาม บริเวณริมฝั่งของแหลมจะมีโขดหิน น้อยใหญ่จำนวนมาก เหมาะแก่การตกปลา และพักผ่อน นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาด) และหาดหินกลม มีลักษณะเป็นช่องเขาที่ขาดออกจากกัน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม มีศาลาจุดชมวิวที่สร้างบนหน้าผาอันสูงชัน ที่ฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกมองเห็นเส้นขอบฟ้าจรดทะเล กว้างไกล มีหาดหินกลม ซึ่งเต็มไปด้วยหินกลม ๆ ขนาดต่าง ๆ มากมาย พลับพลาที่ประทับชมวิวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (เขาขาด) อยู่บริเวณด้านขวามือของช่องอิศริยาภรณ์ มีบันไดทางขึ้นสู่พลับพลาทำด้วยคอนกรีต สวยงาม และยังมีต้นลีลาวดี ปกคลุม ร่มรื่น ออกดอกส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณ บนเนินเขาแห่งนี้มีศาลาพักจุดชมทิวทัศน์อีกด้วย เป็นจุดชมทัศนียภาพของเกาะสีชังทั้งด้านหน้าเกาะและทางด้านหลังของเกาะที่สวยงาม แหลมมหาวชิราวุธ (แหลมสลิด) อยู่ทางส่วนหัวของเกาะสีชัง ทางด้านทิศตะวันตกเลยไปจากช่องอิสริยาภรณ์ (เขาขาด) แหลมมหาวชิราวุธคล้ายกับแหลมพรมเทพแต่เล็กกว่า เป็นแหลมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเกาะสีชัง มีสะพานที่ทอดยาวยื่นออกไปยังแหลม นักท่องเที่ยวนิยมไปตกปลาที่นั่นกันมาก เพราะเป็นโขดหินมากมายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของฝูงปลาหลายชนิด และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง ถ้ำจักรพงษ์และพระเหลือง เป็นถ้ำเล็กๆ ตั้งอยู่ที่บนไหล่เขาช่วงกลางของเกาะสีชัง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เหนือถ้ำขึ้นไปบนยอดเขามีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ เรียกว่า “พระเหลือง” องค์พระสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลในขณะนั่งเรือ เก๋งจีน ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกข้าง ถนนวัฒนา ต่อกับถนนเสาวภา แยกทางขึ้นวัดถ้ำจักรพงษ์ (วัดพระเหลือง) ติดกับโรงไฟฟ้าเกาะสีชัง เก๋งจีนเป็นอาคารศาลาหลังคาทรงจีน สร้างในสมัยรัชการที่ 5 เพื่อประกอบพิธีในสมัยนั้น มีลักษณะเป็นศาลาโถงก่ออิฐถือปูน โครงสร้างหลังคาตกแต่งลวดลายแบบจีนเป็นลายมังกร ส่วนเพดานก่อสร้างด้วยไม้ทาสีแดง หลักศิลาจารึก ตั้งอยู่ข้างสนามในโรงเรียนเกาะสีชัง (ห่างจากเก๋งจีนไม่มาก) รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จารึกก้อนศิลานี้เป็นที่ระลึก ในจารึกกล่าวว่าเกาะสีชังเป็นสถานที่มีอากาศดีเหมาะแก่การเป็นที่พักรักษาตัว แม้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์ที่ประชวรหนักก็ทรงคลายอาการประชวรลง รัชกาลที่ 5 ทรงยินดีที่พระราชโอรสคลายประชวรลง จึงได้โปรดฯ ให้สร้างสาธารณสมบัติหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สะพาน ประภาคาร ตัดถนนหนทางบนเกาะ รวมทั้งปลูกต้นไม้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวสีชัง รวมไปถึงผู้คนผ่านทาง และผู้ที่รักษาตัวที่เกาะนี้อีกด้วย
ประวัติ
เดิมเกาะสีชังเป็นกิ่งอำเภอขี้นกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 กิ่งอำเภอเกาะสีชังถูกโอนย้ายมาขึ้นกับอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เกาะสีชังเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์ถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เกาะสีชังได้ชื่อว่าเป็นภูมิสถานที่มีอากาศดี ภูมิประเทศสวยงาม ประกอบกับอยู่ไม่ไกลเมืองหลวงมากนัก บรรดาเจ้านาย ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนชาวต่างประเทศ จึงนิยมมาพักผ่อน พักฟื้นและรักษาตัวกันเป็นจำนวนมาก ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเกาะสีชังอยู่เนืองๆ ทรงมีพระราชดำรัสสรรเสริญเกาะสีชังว่าเป็นสถานที่ที่อากาศดี ดังนั้น ผู้ที่อยู่บนเกาะจึงมีอายุยืนนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ข้อมูลทั่วไป เกาะสีชัง ตั้งอยู่บริเวณก้นอ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 7.9 ตร.กม. มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากฝั่งอำเภอศรีราชา ประมาณ 12 กม. ระยะเวลาเดินเรือของเรือโดยสารใช้เวลา ประมาณ 45 นาที ช่วงร่องน้ำทะเลระหว่างฝั่งที่ศรีราชาและเกาะสีชัง เป็นที่จอดพักทอดสมอของเรือสินค้านานาชาติ เพื่อขนถ่ายส่งสินค้ามากมาย เกาะสีชังมีเกาะบริวารรวม 8 เกาะ คือ 1. เกาะขามใหญ่ 2. เกาะขามน้อย 3. เกาะปรง 4. เกาะร้านดอกไม้ 5. เกาะสัมปันยื้อ 6. เกาะยายท้าว 7. เกาะค้างคาว 8. เกาะท้ายตาหมื่น ในบรรดาเกาะบริวารของเกาะสีชังทั้งหมด มีเพียงเกาะขามใหญ่ที่มีประชาชนปลูกบ้านอยู่เป็นหมู่บ้าน ส่วนเกาะค้างคาวจะมีเพียงรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวเท่านั้น เกาะอื่นๆ ที่เหลือ ไม่มีประชากรอาศัยอยู่ เพราะเป็นเพียงเกาะเล็กๆ ที่เหมาะแก่การตกปลาเท่านั้น บนเกาะเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนนานนับร้อยปี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนมีปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ท่าเทียบเรือ โรงพยาบาล สถานที่พักตากอากาศ และหน่วยงานราชการอื่นๆ หลายหน่วยงานตั้งอยู่ เกาะสีชัง เป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบท้องถิ่นซึ่งสามารถแวะท่องเที่ยวในวันเดียวหรือพักค้างคืนก็ได้ ในอดีตเคยรุ่งเรืองมาก่อน มีพระราชวังจุฑาธุชที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่สร้างให้เป็นอนุสรณ์แก่พระราชโอรสเจ้าฟ้าจุฑาธุชที่ประสูติบนเกาะสีชัง ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์ ชุมชนเกาะสีชังอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะ เป็นที่ตั้งของท่าเรือเทววงษ์ (ท่าล่าง) และท่าภาณุรังษี (ท่าบน)
ข้อมูลเพิ่มเติม

. รถยนต์ส่วนตัว 
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายบางนา - ตราด มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี จากตัวเมืองชลบุรี มุ่งหน้าสู่บางแสน (หลักกิโล เมตรที่ 104 ท่านจะถึงแยกขวามือเข้า หาดบางแสน ) จากทางเข้าหาดบางแสน ขับตรงไปประมาณ 13 กิโลเมตร จะถึง ห้าง โรบินสันศรีราชา ซึ่งอยู่ทางขวามือของท่าน ( ตรงห้างโรบินสัน คือ หลักกิโลเมตรที่ 117 ) จากนั้นให้ เลี้ยวขวาตรง ห้างโรบินสัน จากนั้นขับตรงไปยังท่าเรือเกาะสีชังประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงท่าเรือ
**หากท่านต้องการค้างคืนสามารถจอดรถไว้ืที่ฝั่งเกาะลอยๆได้**
2. รถโดยสารสาธารณะ
สามารถขึ้นรถได้ 2 แห่ง คือ 
- สถานนีเอกมัย นั่งรถกรุงเทพ - สัตหีบ หรือกรุงเทพ - ศรีราชา หรือ กรุงเทพ - พัทยา แล้วไปลงที่ หน้าห้าง โรบินสัน ศรีราชา จากนั้นเดินข้ามฝั่งไปยังห้างโรบินสัน แล้วนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างหรือสามล้อเครื่องไปยังท่าเรือจรินทร์
- สถานีหมอชิตรถออกทุกครึ่งชัวโมง ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น. ยกเว้นวันจันทร์ที่มีรถออกตั้งแต่ 04.30 น. 

จากศรีราชาไปยังเกาะสีชัง(ท่าเรือเทววงศ์) 
หมายเหตุท่าเรือเกาะลอยปิดปรับปรุงเป็นเวลา 2 ปี เริ่ม 3 มิย 59 นักท่องเที่ยวที่มาเกาะสีชังให้ไปขึ้นทีท่าเรือท่าเรือจรินทร์ ท่าเรือ ไม่มีที่จอดรถ หากใครขับรถมาเอง แนะนำให้ไปจอดรถที่เทศบาลเมืองศรีราชาแล้วต่อรถมายังท่าเรือ ค่าเรือคนละ 50 บาท เรือออกทุกชั่วโมงถึง1ทุ่ม 

การเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชังอยู่ห่างไกลกันพอสมควร นักท่องเที่ยวจึงนิยมเช่ามอเตอร์ืไซต์หรือสามล้อ เครื่อง สกายแลป (นั่งได้ 3- 4คน) ค่ารถมอเตอร์ไซต์วันละ 250 บาท, ค่ารถสกายแลป 250 บาท โดยแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ช่องเขาขาด รอยพระพุทธบาท หาดถ้ำพัง พระจุฑาธุราชฐาน โดยสามารถอยู่แต่ละจุดตามความเหมาะสม หลังจากนั้นโทรเรียก สกายแลป มารับและไปยังจุดหมายต่อไป
**ราคาค่ารถอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ของเทศบาล ตำบลเกาะสีชัง เทศบาลตำบลเกาะสีชัง 038 216 141

สภาพอากาศ ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันอังคาร
มีเมฆบางส่วน
29 ℃
22/10
อ.
29 ° 29 °
23/10
พ.
29 ° 28 °
24/10
พฤ.
29 ° 28 °
25/10
ศ.
29 ° 27 °
26/10
ส.
30 ° 28 °
27/10
อา.
30 ° 28 °
28/10
จ.
29 ° 27 °
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 07:00 - 20:00
วันจันทร์
: 07:00 - 20:00
วันอังคาร
: 07:00 - 20:00
วันพุธ
: 07:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี
: 07:00 - 20:00
วันศุกร์
: 07:00 - 20:00
วันเสาร์
: 07:00 - 20:00
หมายเหตุเวลาทำการ : ทุกวัน
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
การเดินทาง
• เรือ
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• รีไซเคิลขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• กล้อง CCTV
• ทางออกฉุกเฉิน
• ถังดับเพลิง
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• หน่วยปฐมพยาบาล
• สัญญาณเตือนภัย
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ไปรษณีย์
ระบบบำบัดน้ำเสีย
• ระบบบำบัดน้ำเสีย
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
เกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120
เบอร์ติดต่อ
0 3821 6201
อีเมล
pareehut@hotmail.com
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ