1 / 11
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ : กรมการท่องเที่ยว
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtuttaradit001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ใกล้เวลาปิดทำการ
วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
หมู่ 3 หมู่บ้านพระฝาง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
เป็นที่ตั้งของเมืองฝาง หรือสวางคบุรี ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย และ ยังเคยเป็นที่ตั้งของชุมนุมเจ้าพระฝาง (มหาเรือน) ในช่วง กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ซึ่งต่อมาได้ถูกพระเจ้าตากสิน มหาราชรวบรวมมาไว้เป็น พระราชอาณาจักรไทยจนปัจจุบัน ในบริเวณวัดมีเจดีย์พระมหาธาตุ เมืองฝางและพิพิธภัณฑ์ เก็บรวมรวมโบราณวัตถุไว้ แต่เดิมมีบานประตูไม้แกะสลัก ที่สวยงามปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตยและยังเคย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปัจจุบันเก็บรักษา ไว้ที่วัดเบญจมบพิตรฯกรุงเทพมหานคร
ลักษณะเด่น
-องค์เจดีย์พระฝางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ/พระพุทธรูปเชียงแสน
-บานประตูไม้สักสลักลวดลาย / พระอุโบสถมีประตูไม้แกะสลักที่ประดิษฐาน
-พระพุทธรูปทรงเครื่อง องค์พระฝาง
-โบราณวัตถุ
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 04:00 - 18:00
วันจันทร์
: 04:00 - 18:00
วันอังคาร
: 04:00 - 18:00
วันพุธ
: 04:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี
: 04:00 - 18:00
วันศุกร์
: 04:00 - 18:00
วันเสาร์
: 04:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ : 04.00 - 18.00 น.
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• ที่จอดรถ
: จอดได้ประมาณ 50 คัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ป้ายสื่อความหมาย
สาธารณูปโภค
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
หมู่ 3 หมู่บ้านพระฝาง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์ติดต่อ
086-2174207
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ