1 / 14
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : dtuthaithani001
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา
- ถนนท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
ถนนคนเดินตรอกโรงยา สะท้อนเรื่องราวและบรรยากาศของความเป็นเมืองอุทัยได้เป็นอย่างดี กิจกรรมประกอบไปด้วยการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าทางวัฒนธรรมโดยจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์เวลา 16.00 ถึง 20.00 น.
ประวัติ
ถนนคนเดินตรอกโรงยา ของจังหวัดอุทัยธานี ถือเป็นเมืองท่าข้าวมาแต่โบราณ สำหรับผู้ที่ล่องเรือผ่านไปมาในแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างปากน้ำโพและกรุงเทพฯ มักแวะเข้ามายังแม่น้ำสายเล็กๆที่มีชื่อว่าแม่น้ำสะแกกรัง เพื่อซื้อข้าวของแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ชุมชนแห่งนี้จึงถูกเรียกขานจากชาวเรือว่า “ชุมชนบ้านสะแกกรัง” หรือออกเสียงแบบคนจีนว่า “เซ็กเกี๋ยกั้ง” มองไปรอบๆจะเห็นอาคารบ้านเรือนเรียงรายกันเป็นตรอก แต่ละครอบครัวมีกิจการแตกต่างกันออกไป บ้างก็จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค บ้างก็จำหน่ายอาหารการกิน ซึ่งมีอยู่เรียงรายภายในตรอกโรงยา ในสมัยก่อนตรอกย่านนี้คือสถานที่สูบฝิ่นอย่างถูกกฎหมายของชุมชน โดยในแต่ละวันมีชาวบ้านเข้ามาสูบฝิ่นจำนวนมาก ทำให้เกิดการค้าขายอย่างคึกคัก จนมาถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศให้ยกเลิกการสูบฝิ่น ทำให้ตลาดในช่วงนั้นซบเซา เนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นอพยพไปทำงานที่อื่นกันหมด

ในปี 2553 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ชุมชนทั้ง 15 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ภาคเอกชน ภาคประชาชน และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมมือกันพัฒนาบริเวณตรอกโรงยาและบริเวณโดยรอบให้เป็นย่านการค้าของดโดยจัดให้มีกิจกรรมถนนคนเดินในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ในบริเวณตรอกโรงยา (ถนนสายสั้นแต่ความทรงจำยาวนาน) โดยอยู่บนแนวคิดที่ว่า “กิจกรรมถนนคนเดินตรอกโรงยา ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม อุทัยธานีน่าเดิน เพลิดเพลินอาคารเก่า สะท้อนรากเหง้าแห่งชีวิต” โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เป้าหมายที่สำคัญ คือ การปลุกชุมชน ด้วยการสร้างจุดเริ่มต้นของห้องเรียนชีวิต การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ระหว่างคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ ด้วยพลังความร่วมมือของคนในชุมชน และเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานี นำไปสู่การพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ย่านการค้าตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง” ตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ย่านการค้าของกระทรวงพาณิชย์ปี 2555 เพื่อให้บริเวณตรอกโรงยาและบริเวณโดยรอบ เป็นศูนย์รวมในการจำหน่ายสินค้า อาหาร ของฝากที่ระลึกของคนอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยนำเสนอเอกลักษณ์ของเมืองและวิถีชีวิตอันสงบเรียบง่ายของชาวอุทัยธานี ทุกเย็นวันเสาร์ ณ ถนนคนเดินตรอกโรงยา

และปี 2559 โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนิน โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดอุทัยธานี ได้คัดเลือก ถนนคนเดินตรอกโรงยา เป็น “ตลาดต้องชม” แห่งแรกของจังหวัดเนื่องด้วยเป็นตลาดของชุมชนที่คนในชุมชนผลิตเอง จำหน่ายเอง เป็นการเชื่อมโยงตลาดภาคการค้ากับการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันเสาร์
: 16:00 - 20:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มมุสลิม
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
- ถนนท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
เบอร์ติดต่อ
081 625 1163
อีเมล
trogrongya@mail.com
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ