1 / 32
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม)
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
มิวเซียมภูเก็ต (Museum Phuket)
123 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
5.0 คะแนน ( 1 รีวิว )
รายละเอียด
มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket
ในการบริหารของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) และเทศบาลนครภููเก็ต ดำเนินการจัดสร้าง ภูเก็ตนครา•เพอรานากันนิทัศน์ พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนำเทคโนโลยีและกลไกดึงชักผลักโยก มาใช้เป็นสื่อเพื่อสร้างความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

มิวเซียมภูเก็ตประกอบด้วย 2 อาคาร

1.ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) อาคารสถานีตำรวจเดิม
เล่าเรื่องราวการกำเนิดของนครภูเก็ต ผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว) ซึ่งมี “ดีบุก” เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมือง มีผู้คนต่างถิ่น ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างมุ่งหน้ามาขุด “ความมั่งคั่ง” กันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีชุดการเรียนรู้ให้เล่นเน้นเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน นำเสนอเนื้อหาเป็น 8 โซน ได้แก่

โซนที่ 1. ภูเก็ตนครา ชมภาพเก่าเล่าเรื่องเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว) ของนครภูเก็ตในอดีต
โซนที่ 2. สถาปนานคร ข้อความสำคัญ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการย้ายศูนย์กลางการปกครองของภูเก็ต
โซนที่ 3. ตำนานนคร นำเสนอผ่านเลียง(อุปกรณ์สำหรับร่อนแร่ดีบุก) ขนาดยักษ์ เล่าเรื่องราวการเกิดเมืองและเหตุของการย้ายเมือง
โซนที่ 4. ย้ายนคร เส้นลวดดัดเล่าเรื่องราวการย้ายนครสมัยธนบุรี สมัยรัชกาลที่ 3 และสมัยรัชกาลที่ 4 จนมาอยู่บ้านทุ่งคา “นครภูเก็ต” ในปัจจุบัน
โซนที่ 5. นครบนเหมือง การปรับปรุงบ้านเมืองครั้งสำคัญด้วยการดำเนินงานของ พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต
โซนที่ 6. นครรุ่งเรือง ชวนค้นหาคำตอบว่าทำไม “ดีบุก” จึงเป็นที่ต้องการของโลกในขณะนั้น และผลจากการค้นพบ “ดีบุก” ใต้ผืนดินได้นำมาซึ่งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และสิ่งต่าง ๆมากมาย จากกลุ่มคนที่หลากหลาย
โซนที่ 7. อวสานดีบุก การสิ้นสุดและเริ่มต้นบทบาทใหม่ของนครภูเก็ต
โซนที่ 8. มิวเซียมรีวิว เรื่องลับๆ และอาจจะไม่ลับ ที่น่าสนใจบนพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถูกแนะนำโดยทีมงานมิวเซียมภูเก็ต

2.เพอรานากันนิทัศน์ (PERANAKANNITAT) อาคารชาร์เตอร์แบงก์เดิม
เล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเพอรานากัน ใครคือชาวเพอรานากัน ชาวเพอรานากันมาจากไหน หาคำตอบผ่าน 6 ห้องจัดแสดง ได้แก่

ห้องจัดแสดงที่ 1. พลัดพราก นำเสนอเรื่องราวกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีน เข้ามาสู่ไทย รับบจ้างเป็นกุลีและก้าวขึ้นมาเป็นนายเหมืองที่มั่งคั่งและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
ห้องจัดแสดงที่ 2. รากใหม่ ที่มาของ เพอรานากัน หรือ ภูเก็ตบางส่วนเรียกว่า “บาบ๋า” สถาปัตยกรรมแบบชิโน – โปรตุกีส หรือ สถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียนสไตล์ ที่พบกระจายทั่วไปในย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ห้องจัดแสดงที่ 3. ฉิมแจ้ ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารสถาปัตยกรรมชิโน–โปรตุกีส การเจาะช่องอากาศกลางตัวบ้านเพื่อให้อากาศถ่ายเทและแสงส่องเข้าได้ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก
ห้องจัดแสดงที่ 4. ผ้า เอกลักษณ์การแต่งกายกลุ่มลูกครึ่งมลายู–จีน ผสมผสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นโดยชื่อว่า “เปอรานากัน” ที่มีความหมายว่า“เกิดที่นี่”
ห้องจัดแสดงที่ 5. อาหาร อาหารของชาวเพอรานากันในภูเก็ต เป็นอาหารที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยน มลายู และไทยถิ่นใต้ มีการใช้เครื่องเทศแบบท้องถิ่นใต้ ผสมกับเครื่องปรุงรสของอาหารจีนร่วมสมัย จึงทำให้มีรสชาติออกหวานแบบจีนแต่มีรสจัดของเครื่องเทศและความเผ็ดเหมือนอาหารไทย มลายู
ห้องจัดแสดงที่ 6. มั่นคง เครื่องประดับของชาวเพอรานากัน เป็นสิ่งที่แสดงถึงฐานะ จะใช้ในงานสำคัญ เช่น งานแต่งงาน หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ โดยเครื่องประดับแต่ละชิ้นจะจับเป็นชุดสำหรับใช้เฉพาะกับเสื้อผ้าแต่ละชนิด
ลักษณะเด่น
มิเซียมภูเก็ต ภูเก็ตนครา•เพอรานากันนิทัศน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum) ประเภทพิพิธภัณฑ์เมือง (City Museum) โดยนำเทคโนโลยี กลไกดึงชักผลักโยกและกิจกรรมสร้างสรรค์ มาใช้เป็นสื่อเพื่อสร้างความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งด้านวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของชาวนครภูเก็ตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเรียนรู้เมืองภูเก็ตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ประวัติ
เทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินการพัฒนาอาคารธนาคารชาร์เตอร์และอาคารสถานีตำรวจตำบลตลาดใหญ่ เป็นอาคารราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก. 69 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอย 585 ตรม.และ 340 ตรม. ตั้งอยู่บริเวณถนนภูเก็ต ซึ่งอาคารเก่าทั้งสองนับเป็นอาคารประวัติศาสตร์ ก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. 2450 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนโยบายของรัฐบาลไทยและพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต อาคารธนาคารชาร์เตอร์ยังเป็นธนาคารแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในภูมิภาคและตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าที่ได้รับการประกาศให้เป็น “เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม” ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อ พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2550 และเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับมอบการดูแลจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2550 เป็นต้นมา
ในปีพ.ศ. 2556-2557 เทศบาลนครภูเก็ตได้สำรวจออกแบบเชิงอนุรักษ์อาคารทั้งสองแห่งจนได้แนวทางเพื่อการปรับปรุงอาคารให้เสมือนระยะแรกเริ่มมากที่สุด ปัจจุบันอาคารเก่าทั้งสองหลังได้รับการปรับปรุงและตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชาวเพอรานากันที่เกี่ยวข้องกับเมืองภูเก็ตในสมัยอดีตที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของประเพณี วิถีชีวิตที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของชาวภูเก็ตและชาวปีนัง รวมทั้งเรื่องพัฒนาการของตัวเมืองภูเก็ต
เมื่อ พ.ศ.2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า “เพอรานากันนิทัศน์” หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง เรื่องราวเกี่ยวกับชาวเพอรานากันและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ประดับป้ายชื่อ และเทศบาลนครภูเก็ตจึงได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ปัจจุบันเป็นการบริหารงานรวมกันระหว่างสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม)และเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีการพัฒนาต่อยอดชุดนิทรรศการไปยังอาคารสถานี่ตำรวจ(เดิม)ใช้ชื่อว่า “ภุเก็ตนครา”เป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องเมืองภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องเมืองภูเก็ตคู่กับเพอรานากันนิทัศน์ที่ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่อง คน วิถึชีวิตและวัฒนธรรมนำไปสู่การเป็น “มิวเซียมภูเก็ต”ต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum) ประเภทพิพิธภัณฑ์เมือง (City Museum) ในระดับจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างโครงข่ายของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาคและยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่น ๆ ที่มีอยู่ทั้งภายในบริเวณจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคต
สภาพอากาศ ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
วันอังคาร
เมฆเป็นส่วนมาก
32 ℃
22/10
อ.
32 ° 26 °
23/10
พ.
29 ° 24 °
24/10
พฤ.
31 ° 25 °
25/10
ศ.
30 ° 24 °
26/10
ส.
30 ° 24 °
27/10
อา.
30 ° 23 °
28/10
จ.
30 ° 25 °
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 09:00 - 16:30
วันอังคาร
: 09:00 - 16:30
วันพุธ
: 09:00 - 16:30
วันพฤหัสบดี
: 09:00 - 16:30
วันศุกร์
: 09:00 - 16:30
วันเสาร์
: 09:00 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ : เปิดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดเฉพาะวันจันทร์
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มมุสลิม
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่ม Golf
• กลุ่ม Wedding & Honeymoon
• กลุ่ม Health & Wellness
• กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism
• กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่ม Volunteer Tourism
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• เดินเท้า
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: 45 นาที
• ที่จอดรถ
: สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถสวนธารณะ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร)
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ทางลาด
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
สาธารณูปโภค
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• กล้อง CCTV
• ทางออกฉุกเฉิน
• ถังดับเพลิง
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• สัญญาณเตือนภัย
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
• ไปรษณีย์
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
• เรียนรู้วิถีชุมชน
• ศึกษาประวัติศาสตร์
• ชมพิพิธภัณฑ์ / ชมนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม
• ศึกษาวัฒนธรรม (ท้องถิ่น)
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
123 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์ติดต่อ
094-807-7873
อีเมล
museumphuket@hotmail.com
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

5.0
ยอดเยี่ยม
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  1 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ