1 / 6
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา
2/8 หมู่ 2 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
กิจกรรมเที่ยวชมสวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา เป็นกลุ่มที่มีแนวคิด ในกระบวนการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิด หลักคิด วิธีคิด แบบมีเป้าหมาย และลำดับขั้นการพัฒนา และกำหนดเป้าหมาย แบบครบวงจร คือ ผลิต แปรรูป ท่องเที่ยว มีผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเห็ด น้ำเห็ดสามอย่าง น้ำพริกเผาเห็ด แหนมเห็ด กะหรี่ปั๊บใส้เห็ด และกล้วยตาก ที่มีชื่อเสียงภายใต้แบรนด์ กล้วยกุ่มทอง นำภูมิปัญญาในการผลิตมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกกล้วยน้ำว้า สายพันธุ์มะลิอ่อง ควบคุมคุณภาพ ปริมาณ ให้เพียงพอกับตลาดกล้วยตากที่กลุ่มมีอยู่ แปลงกล้วยเป็นแปลงผสมผสาน ปลูกพืชสร้างรายได้ รายวัน สัปดาห์ เดือน ปี ใช้เปลือกกล้วยเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคนม ได้ปุ๋ยคอกบำรุงต้านกล้วย และส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ โดยใช้ต้นกล้วยเป็นอาหารหมักเลี้ยง เป็นการเสริมรายได้ และสร้างความปลอดภัยในอาหาร ร่องน้ำในแปลงปลา

กิจกรรมการมีส่วนร่วม ชิม ชม ช็อป อาหารจากเห็ด และกล้วยตาก นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วม เรียนรู้กระบวนการผลิตแปรรูป โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย โดยมีนายคะนอง โปรักษ์ เป็นประธานกลุ่มเป็นผู้ถ่ายทอดหลักคิด แนวคิด วิธีคิด และมีสมาชิกถ่ายทอด สาธิตการแปรรูป สามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดทุกวัน

โปรแกรมการท่องเที่ยว
- กิจกรรมการถ่ายทอด แนวคิด หลักคิด วิธีคิด 1 ช.ม.
- กิจกรรมท่องเที่ยวชมสวนแปลงกล้วยเกษตรผสมผสาน ตลอดวัน
- กิจกรรมการมีส่วนร่วม ในการแปรรูป หลักสูตร แปรรูปอหารจากเห็ด 3 ช.ม.ต้อง
 - กิจกรรมการแปรรูปกล้วยตาก 4 ช.ม.

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
- เดอะบลูมส์ ออร์คิดปาร์ค ระยะทาง 5 กม.
- ไร่ปลูกรัก ระยะทาง 5 กม.
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออก ระยะทาง 10 กม. 

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
- กล้วยตากกุ่มทอง
- น้ำเห็ด
- น้ำพริกเห็ด
- กะหรี่ปั๊ปไส้เห็ด
- พืชผัก ผลไม้ ในแปลงกล้วยผสมผสาน
- พันธ์กล้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันจันทร์
: 08:30 - 16:30
วันอังคาร
: 08:30 - 16:30
วันพุธ
: 08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี
: 08:30 - 16:30
วันศุกร์
: 08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
2/8 หมู่ 2 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ