1 / 6
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่าน
ศพก.บ้านนาน้ำซำ หมู่ 5 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
1 ฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร ศพก.บ้านนาน้ำซำ จำนวน 10 ฐาน ดังนี้
1) ฐานเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย, BT, จุลินทรีย์ป่า , ไส้เดือนฝอย)
2) ฐานเรียนรู้การเผาถ่าน/กลั่นน้ำส้มควันไม้
3) ฐานการเลี้ยงไก่ไข่พื้นเมือง
4) ฐานการเพาะเห็ด
5) ฐานการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์
6) ฐานการเลี้ยงปลาน้ำจืด
7) ฐานการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง
8) ฐานการกลั่นสมุนไพร

2 ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1) ถ้ำผาน้ำทิพย์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติ
2) ถ้ำค้างคาว พบกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของค้างคาวนับล้านตัว
3) ถ้ำชมพู
4) วัดเขาสามยอด
5) น้ำตกตาดฟ้า
6) น้ำผุดตาดเต่า
7) ถ้ำภูตาหลอ
8) จุดชมวิวดงสะคร่าน
9) โครงการพัฒนาป่าดงลาน

3 แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร
1) การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
2) การปลูกและการขยายพันธุ์ฝรั่ง
3) สวนลำไยสร้างรายได้
4) การเพาะเห็ดเสริมรายได้

โปรแกรมการท่องเที่ยว

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
เรียนรู้ด้านการเกษตรที่ ศพก.  1-2 ฐาน > รับประทานอาหารกลางวัน > ชมถ้ำผาน้ำทิพย์ > ชมค้างคาว > รับประทานอาหารเย็น > พักผ่อนบ้านพักโฮมสเตย์/ภูผาม่านแคมป์ > แปลงหน่อไม้ฝรั่ง> สวนกล้วยหอมทอง > วัดเขาสามยอด > รับประทานอาหารกลางวัน > เดินทางกลับ
หมายเหตุ  – โปรแกรมการท่องเที่ยวและค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- อาหารว่าง 3 มื้อ

โปรแกรม 1 วัน
เรียนรู้ด้านการเกษตรที่ ศพก.  1-2 ฐาน > รับประทานอาหารกลางวัน > ชมถ้ำผาน้ำทิพย์ > ชมค้างคาว > เดินทางกลับ
หมายเหตุ  – โปรแกรมการท่องเที่ยวและค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- อาหารว่าง 2 มื้อ

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
1) ถ้ำผาน้ำทิพย์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติ ระยะทาง 3 กม.
2) ถ้ำค้างคาว  ระยะทาง 6 กม.
3) ถ้ำชมพู ระยะทาง 4 กม.
4) วัดเขาสามยอด ระยะทาง 6 กม.
5) น้ำตกตาดฟ้า ระยะทาง 18 กม.
6) น้ำผุดตาดเต่า ระยะทาง 12 กม.
7) ถ้ำภูตาหลอ ระยะทาง 16 กม.
8) จุดชมวิวดงสะคร่าน ระยะทาง 18 กม.
9) โครงการพัฒนาป่าดงลาน ระยะทาง 22 กม.

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
1 ร้านค้าชุมชนบ้านเซินใต้ หมู่ 3  บ้านเซินใต้ ตำบลโนนคอม จำหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมืองภูผาม่าน
2 ร้านค้าชุมชนบ้านโนนคอม หมู่ 1 บ้านโนนคอม ตำบลโนนคอม จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของฝาก
ลักษณะเด่น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มี ศพก.ภูผาม่าน เป็นศูนย์ประสานงาน และขับเคลื่อนโดยสมาชิก ศพก. พร้อมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ฐานเรียนรู้ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สินค้าและอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
1 รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม : ท่องเที่ยววิถีเกษตรโดยมีสมาชิก ศพก. เป็นผู้จัดโปรแกรมและนำเที่ยว เดินทางโดยใช้รถอีโกร่งที่ดัดแปลงมาจากรถเพื่อการขนส่งทางการเกษตร
2 วิถีชีวิตชุมชน : มีภาษา การแต่งกาย อาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และบ้านพักโฮมสเตย์พร้อมรับนักท่องเที่ยวได้ 10-15 ราย
3 การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว : สามารรถร่วมสวมหมวกหน่อไม้ฝรั่ง เก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ในการประกอบอาหารหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:30 - 16:30
วันจันทร์
: 08:30 - 16:30
วันอังคาร
: 08:30 - 16:30
วันพุธ
: 08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี
: 08:30 - 16:30
วันศุกร์
: 08:30 - 16:30
วันเสาร์
: 08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
ศพก.บ้านนาน้ำซำ หมู่ 5 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ