1 / 4
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : แก้วพะเนาว์ออร์แกนิคฟาร์ม
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
แก้วพะเนาว์ออร์แกนิคฟาร์ม
เลขที่ 93 หมู่ 17 บ้านหนองบัวชุม ตำบลนาภู อำเภอยางศรีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
- ฤดูร้อน จะเห็นความแตกต่างระหว่างอาณาบริเวณเครือข่ายฟาร์มกับพื้นที่ข้างเคียง เนื่องจากความเป็นเสมือนโอเอซิส เขียวชอุ่มแต่พื้นที่โดยรอบจะเป็นสีน้ำตาล
- ฤดูฝน พืชที่ปลูกจะต่างไปจากอาณาบริเวณข้างๆที่เป็นข้าว
- ฤดูหนาว จะได้เห็นความงามของดอกไม้และพืชผักที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นในพื้นที่อีสาน
สรุป ทั้งสามฤดูที่มาเยือนจะเห็นความงามไม่ซ้ำกัน ถึงแม้จังหวัดมหาสารคามจะเป็นเพียงจังหวัดเดียวในภาคอีสานที่ไม่มีภูมิทัศน์พื้นที่สูง เช่น ภูเขา พร้อมทั้งยังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักในจังหวัดได้หลายจุด อาทิ พระบรมธาตุนาดูน สะพานไม้แกดำ วัดป่าหนองชาด(วิหารคตหมื่นสมเด็จ) ป่าลำดูนลำพัน(ปูทูลกระหม่อม) วัดป่าวังเกาะเกิ้ง(สะพานไม้ข้ามกลางเกาะ) วัดพระธาตุอินแปลง วนอุทยานโกสัมพี
ลักษณะเด่น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการระเบิดจากข้างในของสมาชิกในชุมชน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านรอบข้าง 3 – 5 หมู่บ้าน และยังเป็นการสร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรรุ่นใหม่ขึ้นจากกลุ่มยุวเกษตร มีการจัดตั้งธนาคารใบไม้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรทั่วไปในด้านนวัตกรรมการผลิตที่เรียนรู้มาจากประเทศอิสราเอล นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย และเป็นแหล่งปลูกผักอินทรีย์ที่มีการตรวจรับรองจากกรมวิชาการ
1 บริบทชุมชน : เรียบง่าย เป็นกันเอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2 บริบทการท่องเที่ยว : สามารถท่องเที่ยวแบบวันเดียวจบและแต่ละฤดูที่แวะมาเที่ยวจะเห็นความแตกต่างที่ไม่ซ้ำกัน ก่อนที่จะแวะไปนมัสการพระบรมธาตุนาดูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเมืองมหาสารคาม เพียง 8 กิโลเมตร หรือถ้ามีเวลาหลายวัน สามารถเดินทางต่อไปยังสะพานไม้เก่าแก่กลางบึงน้ำ อำเภอแกดำ วนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย
ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมการท่องเที่ยว

เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์
- การปรุงดินก่อนการปลูก
- ระบบให้น้ำต้นแบบอิสราเอล ปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่
- การบำรุงรักษาแบบเกษตรอินทรีย์
- การจัดเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต
- การตลาดเกษตรอินทรีย์
เครือข่ายฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เช่น สวนภูระวี https://www.youtube.com/watch?v=4zlBaRRsH3o
สวนสมุนไพรไร่พารวย https://www.youtube.com/watch?v=vrq5pyqdK2g
เรียนรู้วิถีศิลปะวัฒนธรรม
- พระบรมธาตุนาดูน https://www.youtube.com/watch?v=hJesArV2OOQ
- สะพานไม้แกดำ https://www.youtube.com/watch?v=fWvaOy5yNm8
- สะพานไม้วัดเกาะเกิ้ง https://www.youtube.com/watch?v=Ei7KLN_SMIM
- วัดพระธาตุอินแปลง https://www.youtube.com/watch?v=7AgMifSIik8
- วัดป่าวังน้ำเย็น https://www.youtube.com/watch?v=tBmpcOkKZug
- ฮูปแต้ม เช่นวัดยางทวงวราราม https://www.youtube.com/watch?v=FLBnjZWgBlE ,วัดป่าเลย์ไลย์ https://www.youtube.com/watch?v=JRBkO8HOUpE

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)

- แหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลัก หรืออื่นๆ ที่ใกล้เคียง ได้แก่ พระบรมธาตุนาดูน
- ระยะทาง 18 กม.

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:30 - 16:30
วันจันทร์
: 08:30 - 16:30
วันอังคาร
: 08:30 - 16:30
วันพุธ
: 08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี
: 08:30 - 16:30
วันศุกร์
: 08:30 - 16:30
วันเสาร์
: 08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ 93 หมู่ 17 บ้านหนองบัวชุม ตำบลนาภู อำเภอยางศรีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ