1 / 4
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
บ้านดงน้อย 165 หมู่ 4 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
1. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม : ชมจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร ดูการขยายพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชมวิถีของคนในชุมชนกับเขื่อนห้วยหลวง พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนห้วยหลวง
2. วิถีชีวิตชุมชน : ชมวิถีชีวิตคนในชุมชนด้านการทำการเกษตรและประมงพื้นบ้านบริเวณเขื่อนห้วยหลวง
3. การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว : ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช และสัมผัสใกล้ชิดการทำประมงพื้นบ้านของคนในชุมชนเขื่อนห้วยหลวง

โปรแกรมการท่องเที่ยว
1) มกราคม-มีนาคม  ชมทิวทัศน์เขื่อนห้วยหลวงและสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อส่งออก กลุ่มคนรักมะม่วง อ.หนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
2) เมษายน-สิงหาคม ชมสวนอินทผาลัมสวนธัญพร  ต.สร้างก่อ  อ.กุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
3) กันยายน-ธันวาคม ชมทิวทัศน์เขื่อนห้วยหลวง  กางเต้นแค้มไฟ   กิจกรรมประมงพื้นบ้าน  การแปรรูปถั่วลิสงคั่วทราย  ขนมถั่วตัด

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
1. สวนอินทผาลัม ธัญพร  ต.สร้างก่อ  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ระยะทาง 17 กิโลเมตร
2. สวนมะม่วงส่งออก วิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง จังหวัดอุดรธานี ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ระยะทาง 45 กิโลเมตร
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโน ต.หนองโน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ระยะทาง 5 กิโลเมตร

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
1. มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อการส่งออกของวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วงจังหวัดอุดรธานี  ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
2. ถั่วลิสงคั่วทราย ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโน อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี
3. ลูกอินทผาลัมและอินทผาลัมแปรรูป ของสวนอินทผาลัมธัญพร ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ลักษณะเด่น
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : ศูนย์ฯ มีพื้นที่ติดกับบริเวณเขื่อนห้วยหลวง มีภูมิทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้าน ชมจุดการเรียนรู้, แปลงเรียนร็เกษตร ที่สำคัญศูนย์ฯ มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ได้มาตรฐานและความพร้อมในการผลิตพันธุ์พืช
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันจันทร์
: 08:30 - 16:30
วันอังคาร
: 08:30 - 16:30
วันพุธ
: 08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี
: 08:30 - 16:30
วันศุกร์
: 08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
บ้านดงน้อย 165 หมู่ 4 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ