1 / 4
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : วสช.เพื่อการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัย (GAP)
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
วสช.เพื่อการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัย (GAP)
ตำบล หนองย่างเสือ อำเภอ มวกเหล็ก สระบุรี 18180 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
จากพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ที่เป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อว่า ดินแดนเมืองคาวบอย และเป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสระบุรี จึงเป็นเป้าหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวผักผ่อน จากตัวอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เดินทางขึ้นมาประมาณ 20 กิโลเมตร จะพบชุมชนหนองย่างเสือ ที่เป็นชุมชนที่มีทั้งทุนทางธรรมชาติ สังคม และการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ โคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน เป็นต้น จึงเป็นหมายในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิตสินค้าที่สำคัญแหล่งหนึ่ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จึงกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า การผลิตพืชปลอดภัย GAP และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในอนาคตต่อไป
การเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองย่างเสือได้โดยทางรถยนต์ โดยใช้เส้นทางหมายเลข 2224 มวกเหล็ก-ซับน้อยเหนือ ซึ่งแยกจากถนนมิตรภาพ ระยะทางประมาณ 23 กม.

โปรแกรมการท่องเที่ยว
One Day Trip
07.30 น. ออกจากกรุงเทพฯ - เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปตามเส้นทางถนนวิภาวดี – รังสิต มุ่งหน้าสระบุรี ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางถึงตัวอำเภอมวกเหล็ก 145 กิโลเมตร และเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจุดแรก ระยะทาง 20 กิโลเมตร
เวลา 09.30 น. ถึงอำเภอมวกเหล็ก เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว จุดที่ 1 อีก 30 นาที 
เวลา 10.00 น. ถึงจุดที่ 1
- จุดที่ 1 ไปที่ฟาร์มสายทอง เป็นจุดรับนักท่องเที่ยวจุดแรก จุดนี้จะเป็นจุดสาธิตการแปรรูปหม่อนผลสด เป็นน้ำมัลเบอร์รี่ แยม ซอส ตลอดจนแปรรูปเป็นอาหาร ชมแปลงปลูกหม่อนจำนวนหลายร้อยต้น นักท่องเที่ยวสามารถทดลองทำเองโดยมีวิทยากรประจำแหล่งท่องเที่ยวให้คำแนะนำ จุดนี้จะมีสินค้าที่สำคัญ คือ แยมหม่อน ซอสหม่อน และน้ำมัลเบอร์รี่ นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาอยู่ที่ฟาร์มสายทองประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่เก็บค่าเข้าชม (ติดต่อคุณสายสุนีย์ สุวรรณดี 08-9045-1558 เจ้าของฟาร์มสายทอง)
- จุดที่ 2 เดินทางต่อไปยังสวนผักครูสรรเสริญ จากฟาร์มสายทอง ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที จุดนี้เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษ สดสะอาด และปลูกด้วยดินธรรมชาติ โดยมีผักกาดหอม‪บัตเตอร์เฮดเป็นตัวชูโรง นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และจุดนี้ยังมีการสาธิตการทำสลัดโรล ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำและรับประทานผักสดๆ สะอาดจากสวนได้อีกด้วย นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาอยู่ที่สวนผักครูสรรเสริญประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่เก็บค่าเข้าชม (ติดต่อ อ.สงบ เพียรทำดี 081-8283917 เจ้าของสวนผักครูสรรเสริญ )
12.00 – 13.00 สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้ที่ไร่องุ่นภูนวพันธ์
- จุดที่ 3  เดินทางต่อไปยังไร่องุ่นภูนวพันธ์ จากสวนผักครูสรรเสริญ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ไร่องุ่นภูนวพันธ์ ไร่ที่ไม่ได้ปลูกแค่องุ่น แต่มีผักปลอดสารต่างๆ มากมายบนเนื้อที่ 117 ไร่ เช่น ผักสลัดไฮโดร เห็ด ผักชี ต้นหอม อินทผาลัม ไร่ได้มาตรฐาน GAP หน้าไร่มีร้านขายของฝากและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น ใครที่สนใจมาเที่ยวชมหรือมาดูงานเป็นหมู่คณะมีวิทยากรให้คำปรึกษาฟรี ไร่องุ่นภูนวพันธ์เที่ยวได้ตลอดปี ช่วงหน้าหนาวอากาศดี เดือน พย.-กพ. นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เข้าชมฟรี 7.00 - 17.00 น. โทร. 083-7367904 คุณกุ๊กไก่
- จุดที่ 4 เดินทางต่อไปยังสวนบิ๊กเต้ จากไร่องุ่นภูนวพันธ์ระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที “สวนบิ๊กเต้” เป็นสวนเบญจมาศที่บานสะพรั่งนับล้านดอก อวดสีสันสดใสสลับกันเป็นแถวแนวยาวสุดลูกหูลูกตา ในโอบล้อมของขุนเขาเขียวขจี ภาพฝันแบบนี้เรานึกว่ามีแต่ในต่างประเทศเท่านั้น แต่แล้วฝันก็ไม่ไกลเกินไปนัก เพียงเดินทางมายังมวกเหล็ก ณ สวนบิ๊กเต้ ก็จะได้พบกับความงดงามของดอกเบญจมาศน้อยใหญ่หลากสีสัน เบ่งบานชูช่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวัน พื้นที่ 130 ไร่แห่งนี้ ณ ตอนนี้ที่สวนบิ๊กเต้ได้กลายเป็นสวนเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีดอกไม้ส่งขายเฉลี่ย 1 ตันต่อวัน กระจายไปยังภาคกลางและภาคอีสาน ที่สำคัญนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามอย่างไม่หวงแหน ไม่ว่าจะเดินชมหรือถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด และถ้าใครหลงรักความงดงามนี้จนอยากหอบเบญจมาศช่อใหญ่ๆ กลับบ้านไปด้วย ก็ขอซื้อและถอนต้นกันสดๆ จากแปลงไปได้เลย นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าเข้าชม 20 บาท/ท่าน) ติดต่อ คุณภูธนะ พรหมพิทักษ์ น้องต๊ะ เบอร์  080-4550659 ) 16.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ระยะทาง 20 กิโลเมตร
- ตลาดคาวบอยมวกเหล็ก ระยะทาง 20 กิโลเมตร
- อุโมงค์ต้นไม้ ระยะทาง 15 กิโลเมตร
- มวกเหล็ก ฮิลไซด์ ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระยะทาง 40 กิโลเมตร
- ทุ่งทานตะวันวังม่วง ระยะทาง 40 กิโลเมตร
- ตลาดน้ำบ้านน๊อก บ้านน๊อก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 45 กิโลเมตร

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
- สินค้าแปรรูปจากหม่อน
- กะหรี่ปั๊บจากวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก
- ผักสดสะอาด ปลอดสารพิษ
- สินค้าตามฤดูกาล เช่น อะโวกาโด ฝรั่ง กล้วย เป็นต้น
ลักษณะเด่น
จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลักจำนวน 4 จุด
จุดที่ ๑ ฟาร์มสายทอง แปรรูปหม่อนหรือมัลเบอร์รี่
จุดที่ ๒ สวนผักครูสรรเสริญ แหล่งผลิตผักปลอดสาร และสาธิตการทำสลัดโรล
จุดที่ ๓ ไร่องุ่นภูนวพันธ์ ชมแปลงปลูกองุ่นแบบปลอดสาร และเรียนรู้การผลิตและแปรรูป
จุดที่ ๔ สวนบิ๊กเต้ สวนเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง ที่มีให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปได้ตลอดปี
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:30 - 16:30
วันจันทร์
: 08:30 - 16:30
วันอังคาร
: 08:30 - 16:30
วันพุธ
: 08:30 - 16:30
วันพฤหัสบดี
: 08:30 - 16:30
วันศุกร์
: 08:30 - 16:30
วันเสาร์
: 08:30 - 16:30
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
ตำบล หนองย่างเสือ อำเภอ มวกเหล็ก สระบุรี 18180 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เบอร์ติดต่อ
036-230690
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ