1 / 16
  • ชมวิดีโอ
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
บ้านห้วยสำราญ
บ้านห้วยสำราญ 14 หมู่ 9 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
บ้านห้วยสำราญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ 625 ไร่ ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายพันธุ์ เช่น มะลิร้อยมาลัย เบญจมาศ ดาวเรือง ดอกพุด คัตเตอร์(พีค็อก) กุหลาบร้อยมาลัย ไม้ตัดใบ เป็นต้น และยังมีกิจกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วย คือ พวงมาลัยไหว้พระ มาลัยกร,มาลัยแต่งงาน พานบายศรี ช่อดอกไม้สด,พวงหรีด แจกัน ซุ้มประตู้ เป็นต้น
ลักษณะเด่น
มีไม้ดอกไม้ประดับปลูกในพื้นที่ 625 ไร่ โดยมีการปลูกและเก็บตลอดทั้งปี อาทิเช่น
1.มะลิร้อยมาลัย
2.ดอกเบญจมาศ ช่วงปลูก มกราคม – มีนาคม
3.ดาวเรือง ช่วงปลูก ตลอดปี
4.ดอกพุด ช่วงปลูก ตลอดปี
5.คัตเตอร์(พีค็อก) ช่วงปลูก ตลอดปี
6.กุหลาบร้อยมาลัย ช่วงปลูก ตลอดปี
7.ไม้ตัดใบ ช่วงปลูก ตลอดปี
ประวัติ
เดิมบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี เกษตรกรมีอาชีพทำนาทำไร่มันสำปะหลังในช่วงนั้นประมาณปี พ.ศ.2523 มีเกษตรกรในหมู่บ้านนำเบญจมาศพันธุ์มูเซอมาปลูกและเกิดรายได้ทำให้เกษตรกรในหมู่บ้านสนใจทำการปลูกไม้ดอก แบบต่างคนต่างปลูกผลผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพต่อมามีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามารวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกบ้านห้วยสำราญเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำพันธุ์เบญจมาศจากต่างประเทศเข้ามาทดลองปลูกและมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆทั้งนำเกษตรกรไปทัศนศึกษาการปลูกไม้ดอกที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงราย เกษตรกรจึงนำความรู้ที่ได้มาทำการปลูกและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตออกมาได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและทำให้เกิดรายได้หลักของหมู่บ้านมีรายได้ดีกว่าการทำเกษตรอย่างอื่นจนมีการอพยพแรงงานคืนถิ่นจนถึงปัจจุบันนี้

ตำบลหนองไฮมีพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 645 ไร่ความเหมาะสมของดินเป็น S1 ทุกแปลงพื้นที่ปลูกอยู่นอกเขตชลประทานทุกแปลงปลูกโดยอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำ เช่น สระน้ำในไร่นาบ่อบาดาลหนองสาธารณะประจำหมู่บ้านหนองกกดู่และอ่างเก็บน้ำลำปลาค่าว
- มีเกษตรกรปลูกไม้ดอกจำนวน 104 ราย เป็น smart farmer จำนวน 20 ราย
- ผลผลิตไม้ดอกเกษตรกรผลิตได้ 350 ตัน/ปี
- สถานที่จำหน่ายตลาดในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีและมีพ่อค้าต่างจังหวัดมารับซื้อ เช่น เลย หนองบัวลำภู หนองคาย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และพ่อค้าจากปากคลองตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม

การเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 21.6 กม. ใช้เส้นทางถนน มุขมนตรี และ ศรีสุข ไปทาง ถนน ประชารักษา มุ่งไป ตำบล บ้านเลื่อม (1.8 กม.) ใช้ ถนนหมายเลข 210 ไปทาง ซอย เหศบาล 17 มุ่งไป ตำบล โคกสะอาด (17.0 กม.) เดินทางต่อไปบน ซอย เหศบาล 17 ไปยังจุดหมายของคุณที่ ตำบล หนองไฮ (3.2 กม.) ก็จะถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยสำราญ

การเดินทางรถโดยสารประจำทาง 

- มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร (หมอชิต 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490,     0 2936 – 2852 - 66 และที่สถานีขนส่งอุดรธานี โทร. 0 4222 1489 www.transport.co.th (มีรถออกทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 05.00 – 23.00 น.)

การเดินทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444
www.railway.co.th

การเดินทางเครื่องบิน 

- การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ - อุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2356 1111 www.thaiairways.com 

- ไทยแอร์เอเชีย มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ - อุดรธานี เที่ยวบินอุดรธานี - อู่ตะเภา และเที่ยวบินตรงอุดรธานี - ภูเก็ต โทร. 0 25159999 www.airasia.com

- ไทยไล้อ้อนแอร์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ - อุดรธานี เที่ยวบินตรงอุดรธานี - หาดใหญ่ โทร. 0 25159999 www.lionairthai.com

- นกแอร์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ - อุดรธานี เที่ยวบินตรงอุดรธานี - เชียงใหม่ โทร. 1318 www.nokair.com

 

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:30 - 17:30
วันจันทร์
: 08:30 - 17:30
วันอังคาร
: 08:30 - 17:30
วันพุธ
: 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี
: 08:30 - 17:30
วันศุกร์
: 08:30 - 17:30
วันเสาร์
: 08:30 - 17:30
หมายเหตุเวลาทำการ : วันและเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มมุสลิม
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่ม Wedding & Honeymoon
• กลุ่ม Health & Wellness
• กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่ม Volunteer Tourism
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• เดินเท้า
• รถโดยสารประจำทาง
• รถไฟ
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : เข้าชมฟรี
ข้อมูลแนะนำ
• เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่
: 2ชั่วโมง
• ที่จอดรถ
: 20
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• ฝังกลบขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
• โทรศัพท์สาธารณะ
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ไปรษณีย์

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ