1 / 13
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน เชิงวัฒนธรรมตำบลยกกระบัตร
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
วัดแม่ระวาน
18/1 บ้านแม่ระวาน หมู่ หมู่ที่ 5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
วัดแม่ระวานเป็นวัดประจำหมู่บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาตะวันออก ได้รับอิทธิพลมาจากผู้คนที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในชุมชนบ้านแม่ระวาน ในปี พ.ศ. ๒๔๑๕
ลักษณะเด่น
มีวิหารทรงหอคำ ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาตะวันออก มีพระพุทธรูปทองคำสัมฤทธิ์ อายุมากกว่า ๑,๐๐๐ ปี ๑ องค์
พระเชียงแสนสิงห์หนึ่งหน้าตัก 9 นิ้วยุคเชียงแสน สูง16"ฐาน12" อายุ มากกว่า ๑,๐๐๐ ปี ๑ องค์
ประวัติ
ประวัติ วัดแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. ๒๔๑๕ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็ก มาตั้งรกรากอาศัยอยู่โดยอบพยบมาจาก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มาประกอบอาชีพ ทำไร่ยาสูบ มีบ้านประมาณ ๑๐ ครอบครัว ในขณะนั้นยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน แต่ได้อาศัยความร่วมมือที่มาอยู่ด้วยกัน จะทำอะไรก็จะ วานกันเป็นประจำเรื่อยมา ครั้งต่อมา พี่น้องชาวบ้านอพยพมาอยู่ร่วมกัน อีกหลายครัวเรือน ซึ่งมาจากหลายๆที่ แต่ชาวบ้านก็ไหว้วานกัน ตลอดมา จึงได้ชื่อว่า ระวาน ต่อมาได้เติมคำว่า แม่ นำหน้าอีก จึงเป็น แม่ระวาน
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ชาวบ้านไม่มีที่ทำบุญ จึงได้จับจองที่ดินขึ้นริมฝั่งแม่น้ำวัง ด้านทิศตะวันตก ก่อตั้งเป็นที่พักสงฆ์ โดยการนำของพ่อหลวงอุด ตองใจ มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๙๘ ตารางวา ที่พักสงฆ์แม่ระวาน จึงมีพระภิกษุ มาจำพรรษา ชื่อว่า พระยานะ ได้สร้างกุฎี หลังเล็กๆ และวิหารไว้ทำบุญในวันพระ มีพระพุทธรูปไม้สัก แกะสลัก เป็นพระประธานในวิหาร ซึ่งสร้างตัววิหารด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา พื้นติดดินปูด้วยฟากไม้ไผ่ พระยาณะ อยู่ได้ ๘ พรรษา
ปี ๒๔๔๑ ได้มีพระติ๊บ ได้มาจำพรรษาอยู่ได้ ๔ พรรษา
ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้มีพระอินหวัน ได้จำพรรษา อยู่ได้ ๕ ปี
ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้มีพระแก้ว มาจำพรรษา อยู่ได้ ๔ พรรษา
ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้มีพระวัง ได้มาจำพรรษาอยู่ได้ ๓ พรรษา
ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้มีพระอ้ายได้มาจำพรรษา ๘ พรรษา
ปี พ.ศ.๒๔๖๕ มีพระสุคำ มาจำพรรษา และได้สร้างกุฎีหลังใหม่ โดยสร้างเป็นกึ่งถาวร พื้นปูด้วยไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงด้วยกระเบื้อง และได้สร้างวิหารให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แต่ยังเป็นหลังคามุงด้วยหญ้าคา พระสุคำ จำพรรษา ได้ ๑๕ พรรษา
ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้มีพระปุ๊ด จำพรรษาอยู่ได้ ๕ พรรษา
ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ พระเย็นจำพรรษาอยู่ได้ ๕ พรรษา
ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ พระปั๋น ได้มาจำพรรษา อยู่ได้ ๓ พรรษา
ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ชาวบ้านนิมนต์ พระบุญมาจันทสโร ได้พัฒนาที่พักสงฆ์ ให้เป็นสำนักสงฆ์ ได้สร้างวิหารขึ้นใหม่ (ทรงหอคำ) เป็นแบบถาวร ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีพพระคุณสุนันทนวกิจ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้สร้างกุฎีขึ้นใหม่ ๑ หลังเป็นอาคารไม้แบบถาวร วัดแม่ระวานได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และสร้างเสนาสนะต่างๆจนได้รับการจดทะเบียนเป็นวัดอย่างถูกต้อง
ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สร้างกำแพงวัด รอบพื้นที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๙๘ ตารางวา
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้สร้างกุฎืใหม่แทนหลังเก่า เป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้บุรณะพระวิหาร
ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ก่อสร้างศาลาการเปรียญ หลังเล็ก
พระบุญมา จันทสโร อยู่จำพรรษา และเป็นเจ้าอาวาส ได้ ๔๐ พรรษา ในช่วงที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่นั้น ได้ไปอันเชิญ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย ที่มีอายุประมาณ ๑,๐๐๐ ปี มาไว้ที่วัด และมรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔

ปี ๒๕๓๔ หลังจากที่พระบุญมา จันทสโร มรณะภาพลง จึงได้แต่ตั้งให้ พระอธิการเสถียร กิตติปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส พระอธิการเสถียร กิตติปัญโญ ลาสิขา ปี ๒๕๔๒ เป็นเจ้าอาวาส วัดแม่ระวาน ได้ ๗ พรรษา
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ขอพระราชทานวิสุงคามพัสสีมา
ปี ๒๕๓๘ ได้ก่อสร้างพระอุโบสถ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูกพัทธสีมา ตัดลูกนิมิต
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้นิมนต์พระอธิการสุดแดนถาวโร เป็นเจ้าอาวาส สืบต่อมา
ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 08:00 - 17:00
วันจันทร์
: 08:00 - 17:00
วันอังคาร
: 08:00 - 17:00
วันพุธ
: 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
: 08:00 - 17:00
วันศุกร์
: 08:00 - 17:00
วันเสาร์
: 08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• มอเตอร์ไซด์
• รถโดยสารประจำทาง
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: มีค่าใช้จ่าย
  - ต่างชาติ ผู้ใหญ่
: 150
  - ต่างชาติ เด็ก
: 100
  - ไทย ผู้ใหญ่
: 100
  - ไทย เด็ก
: 70
• หมายเหตุ : ติดต่อเป็นหมู่คณะ มีส่วนลดพิเศษ
ข้อมูลแนะนำ
• ที่จอดรถ
: 30 คัน
สิ่งอำนวยความสะดวก
โฮมสเตย์
สุขา
ร้านอาหาร
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณโทรศัพท์
• สัญญาณอินเตอร์เน็ต
• ไปรษณีย์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
18/1 บ้านแม่ระวาน หมู่ หมู่ที่ 5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
เบอร์ติดต่อ
06 1270 9809
อีเมล
kitti597@gmail.com
Line
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ