1 / 9
ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
ปรับปรุงข้อมูลโดย : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
ขณะนี้ปิดทำการ
Suk Jai Organic Farm
271 หมู่ 14 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
0 คะแนน ( 0 รีวิว )
รายละเอียด
สุขใจฟาร์ม มีทั้งที่พักและกิจกรรม Workshop อาทิ การปลูกข้าว ปลูกผัก การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ การทำบัญชีครัวเรือน และการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชีวิต เมื่อมีวิกฤติ (Covid-19) ย่อมมีโอกาสในการสร้างสิ่งดีๆ บนฐานของภูมินิเวศวัฒนธรรมของชุมชน
"เพราะเราเชื่อว่าการสร้างความมั่นคงทางอาหาร คือ ความมั่นคงของชีวิต"
ประวัติ
‘สุขใจฟาร์ม’
ฟาร์มที่เริ่มต้นบนผืนดินของคุณตาและคุณยาย โดยชื่อ ตาใจ และ ยายสุข มรดกผืนสุดท้าย ในพื้นที่ 15 ไร่ ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ถูกส่งผ่านสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน เดิมทีครอบครัวทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบเคมี แต่ประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด จึงมีแนวคิดอยากปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการศึกษาเรียนรู้ ลองผิดลองถูกอยู่ 2 ปี จนประสบความสำเร็จ สร้างระบบนิเวศที่หมุนเวียนภายในฟาร์ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ แล้วจึงขับเคลื่อนชุมชน ให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ให้มีความความมั่นคงทางอาหาร สร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรม โดยมีฟาร์มมาร์เก็ตเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และ พืชผัก ให้คนปลูกกับคนกินได้มาเจอกัน ส่วนสินค้าของฟาร์ม นอกเหนือจากข้าวแล้ว ยังมีไข่ไก่ และ ผักตามฤดูกาล อีกทั้งยังเปิดเป็นฟาร์มสเตย์ เพื่อให้คนที่สนใจได้มาพักผ่อน และ เรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล : SukJai Organic Farm

เบอร์ติดต่อ : 089 244 2282

ข้อมูลแนะนำ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์
: 09:00 - 18:00
วันจันทร์
: 09:00 - 18:00
วันอังคาร
: 09:00 - 18:00
วันพุธ
: 09:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี
: 09:00 - 18:00
วันศุกร์
: 09:00 - 18:00
วันเสาร์
: 09:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ : -
กลุ่มนักท่องเที่ยว
• กลุ่มครอบครัว
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มวัยทำงาน
• กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
• กลุ่มสตรี
• กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
• กลุ่ม Health & Wellness
• กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
• กลุ่ม Volunteer Tourism
• กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร
การเดินทาง
• จักรยาน
• มอเตอร์ไซด์
• รถยนต์
ราคาค่าเข้าชม
• ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย
• หมายเหตุ : -
สิ่งอำนวยความสะดวก
ฟาร์มสเตย์
สุขา
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
สาธารณูปโภค
ระบบกำจัดขยะ
• คัดแยกขยะ
ระบบไฟฟ้า
• การไฟฟ้า
ระบบน้ำใช้
• ประปา
ระบบรักษาความปลอดภัย
• หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ระบบการสื่อสาร
• สัญญาณ wifi
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• ท่องเที่ยวสวนเกษตร
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
271 หมู่ 14 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
อีเมล
anochaparameesak@gmail.com
แผนที่

 ข้อมูลรีวิว

0
5
4
3
2
1
รีวิวทั้งหมด  :  0 รายการ
เขียนความเห็น
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ