1 / 2
ผ้าไหมมัดหมี่
ประเภทสินค้า ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องหนัง
ราคา -
สถานที่จัดจำหน่าย
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 4 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
บ้านสวนมอญ หมู่ 4 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
0898632564
รายละเอียด
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
บ้านสวนมอญ หมู่ 4 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
เบอร์ติดต่อ
0898632564
แผนที่